VİP VERGİ DAİRESİ KİMİN İHTİYACI ! !

268

03.01.2007 TARİHLİ BASIN AÇIKLAMASIBüyük mükellefler vergi dairesi 4 ocak 2007 tarihinde 500 büyük sermaye şirketini bünyesinde barındırarak 140 personelle hizmet vermeye başlayacak. Ayrıcalıklı bir uygulama ile zaman kaybını, karışıklığı ortadan kaldırmaya yönelik bu uygulamayla mükelleflere rahat bir ortamda hizmet sunulması hedeflenmiş. Uygulamanın mükellefin sorun ve sıkıntılarını çözümleyen tahakkuk ve tahsilatın artmasına katkı sunulacağı düşünülen bu uygulamanın, bütün mükellefleri kapsayan üst düzeyde hizmet vererek mükelleflerin sorun ve sıkıntılarını azaltacak eşit düzeyde hizmet verilmesini önemseyen bir noktada ele alınmış olması gerekirdi.
Bu uygulamanın kafalardaki soru işareti bıraktığını, VİP Vergi Dairesi mükelleflerinin özel statüde konumlandırılmış olması ile vergi incelemesinde istisnayi bir durum oluşturması, pozitif ayrımcılık yaparak korunaklı bir pozisyona sokulması, kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik 1.1.2006 tarihinden başlayarak kurumlar vergisi oranını % 30lardan % 20 ye düşürülmesi, Teşvikler, Desteklenmiş Muafiyetler sermayenin istek ve görüşleri doğrultusunda hayat bulan VİP Vergi dairesi uygulaması ile beyanların ve doğruluğunun araştırılması bir hak iken sanki bu uygulama ile denetim guruplarının dışına itilmek istenmektedir.
Anayasanın, sosyal devlet ilkesinden hareketle, çok kazanandan çok az kazanandan az vergi alınması ilkesi hayat bulması gerekirken, servet vergilendirilmemiş, sermaye vergilendirilmeyerek, daha çok kazanana kurumlar vergisi mükelleflerinin vergi gelirleri içindeki payı % 8.5’lere düşmüştür. Vergi yükü, Gelir Vergisi mükellefleri ile Dolaylı vergilerin sırtında kalmıştır. Dolaylı vergilerin vergi gelirleri içindeki oranı % 74’lere çıkmıştır. Vergi kaçağı oldukca yüksek olan ülkemizde bu uygulama ile vergi kaçağının önüne geçilemeyeceği, kayıt dışının kayıt altına alınamayacağı, uygulamanın sosyal çalkantılardaki yarılmayı derinleştireceği kamuoyunca bilinmelidir.
VİP Vergi dairesi uygulamasında Vergi dairesi çalışanlarının özlük haklarında her hangi bir düzenleme yapılmamış maliye çalışanlarının gelecek ile ilgili belirsizlikleri, iş güvencesi, ücret adaletsizliği, çözümlenememiş, çalışma koşularının esnekleştirilmesi, ücretlerin her geçen gün erimesi kadrolaşmayla beraber sosyal hakların budanması bugün maliye çalışanlarının gündemidir. Bu uygulama gelir idaresinin yeniden yapılandırılmasının yaratmış olduğu olumsuzlukların yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır. Etkin bir vergi sisteminin oluşmasında sosyal tarafların görüş ve önerilerinin alınmış olması önemsenmelidir.
Mustafa ÇINARBES GENEL BAŞKANI