18.09.2006 – BES YİNE YARGIYA TAŞIDI…

242

BAĞ-KUR-SSK İKRAMİYE YÖNERGESİNİN YETKİ VE ŞEKİL YÖNÜNDEN İPTALİ İLE YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEBİYLE 18.09.2006 TARİHİNDE DANIŞTAYA DAVA AÇILMIŞTIR.

Öncelikle yetki ve şekil yönünden;

1-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın (Bağ-Kur Genel Müdürlüğü ,Devredilen) 26.07.2006 tarih ve (134808 sayılı yazısı) 2006/11 sayılı genelge ekindeki kurum yönetim kurulunun 20.07.2006 tarih ve 2006/352 sayılı kararı ile uygun görülen ?İkramiye Yönergesinin? tamamının ;

2- Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın (Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığı,Devredilen) 21.07.2006 tarih ve 598377 sayılı Genel yazısı ekindeki kurum yönetim kurulunun 19.07.2006 tarih ve 366 sayılı kararı ile uygun görülen “İkramiye Yönergesinin” tamamının;

3- Aksi takdirde dava konusu her iki ikramiye yönergesinin;

A- Yönergenin 5.maddesinin ikinci fıkrasında “İkramiyeye hak kazanmak için ödeme tarihinde görevde bulunmak gereklidir”, ibaresinin

B- YÖNERGENİN 5.MADDESİ?NİN 3.FIKRASINDAKİ ve 14.maddesindeki “İkramiye Ödemesinde personelin disiplin cezası alıp almadığı dikkate alınır” ibaresi ve “disiplin cezası alanlara yapılmayacak ödemelerle” ilgili maddelerin,

C- 6.maddesinde düzenlenen “İkramiyenin ödenme tarihleri yönetim kurulu kararı ile belirlenir” ibaresinin