BES 8 YAŞINDA

318

BES 22 Haziran 1998 tarihinde kadrolarını, mücadele ruhlarını birleştirerek kamu çalışanlarının umudu olarak doğdu.
Bu umut, farklı sendikal geleneklerin örgütlenme ve mücadele, deneyim ve birikimleri ile büyüyor.
Farklı kurumlarda, çalışan büro emekçileri uzun yürüyüş hattını birlikte örüyorlar. Bu günlerine ve geleceklerine BES ile sahip çıkıyorlar.
BES bileşeni sendikalarla birlikte, kurulduğu günden bu güne, on binlerce emekçiyi gönüllülük temelinde üye yaparak bütün emekçilerin sesi oldu. Alanlarda ve iş yerlerinde ‘Hak Verilmez Alınır’ şiarıyla siyasi iktidarlara karşı emekçilerin hakları için mücadele etti, etmeye de devam ediyor.
Bir yandan kamunun yeniden yapılandırılması adı altında kamu emekçileri ve kamu hizmetlerinin tasfiyesini hedefleyen saldırı yasalarına, diğer yandan dayatılan sefalet ücreti ve her türlü anti-demokratik uygulamalara karşı mücadele etmeye devam ediyor.
Bu ülkede yaşayan herkes biliyor ki sendikal mücadeleye başladığımız günden bu yana tüm olumsuz gelişmelere karşı duran, her fırsatta itirazını ortaya koyan, mücadele eden, yaşanabilir bir ülke talebini isteyenler olarak halkın çalışanların, emekçilerin hiçbir süreçte talepleri alınmadan yaşam alanlarımızı daraltan, bizlere müşteri gözüyle bakan, işsizliğe ve yoksulluğa mahkum eden bugünkü siyasi uygulamalara karşı, halk için bütçe, demokratik Türkiye hedefliyorsak, saldırı yasalarını püskürterek çocuklarımıza onurlu bir gelecek bırakacak birleşik mücadelenin en önemli dinamiği BES’tir.
Bunun için BES’i büyütelim.
BES’i büyütmek dayanışmamızı ve mücadeleyi büyütmektir.Yaşasın BESYaşasın KESKYaşasın Grevli Toplu Sözleşmeli Sendikal Haklar ve Özgürlükler Mücadelemiz