27.04.2006 TARİHİNDE OKUNACAK BASIN AÇIKLAMASI METNİ

263

BASINA VE KAMUOYUNAMESLEK İÇİ YÜKSELME SINAVINDA ADALET İSTİYORUZGELİR UZMANLIĞI SINAVINDA KPSS ŞARTI KALDIRILSIN!Bizler Türkiye’nin vergi gelirlerini toplayan maliye emekçileriyiz. Biz isteriz ki, topladığımız her kuruş vergi, dağdaki çobanımızdan, okuldaki öğretmenimize, beşikteki bebeğimizden sokakta dilenen ak sakallı dedemize, yani halkımızın mutluluğuna, sağlığına, eğitimine, geleceğine harcanmalıdır.
Biz isteriz ki, insanlarımız hastane kuyruklarında ölmesin, gençlerimiz tinerci olmasın, genç kızlarımız batakhanelere meze olmasın, taşrada kadınlarımız hastanesiz, doktorsuz doğumlarda ölmesin.
Ülkemiz sokaklarında dilenen nenelerimiz, dedelerimiz, kapkaç olayları olmasın. Bebeklerimiz, çocuklarımız, gençlerimiz özgürce, insanca yaşamalı, güvenli bir geleceğe sahip olmalıdır.
İsteyen herkes üniversitede okumalıdır, evi olmalıdır, hastanesi olmalıdır, okulu olmalıdır, doktoru olmalıdır, her köyümüzde bir sağlık ocağı olmalıdır.
Biz maliye emekçileri, bu anlayışla vergi topluyoruz. Ama biliyoruz ki topladığımız vergiler faizciye, rantçıya, kara paracıya, soyguncuya, naylon faturacıya, batık banka soyguncularına, IMF’ye, Dünya Bankası’na ve soygun baronlarına aktarılmaktadır. Adaletsiz sistemin bize dayattığı adaletsiz vergi politikalarını uygulamak zorunda bırakılıyoruz. Yaptığımız iş gereği halkımızla sürekli karşı karşıyayız, bazen tehdit ediliriz, bazen dövülürüz, bazen sürülürüz, hatta görev sırasında öldürülenlerimizde oldu. Sosyal yaşantımız herhangi bir vatandaş gibidir, halkımız yaptığımız iş gereği bizi pek sevmez ama yaşamak için çalışmak zorundayız bin bir zorlukla. Görev yaptığımız vergi daireleri insan sağlığına uygun değildir. Arşivler, tuvaletler kullanılmaz durumdadır. Servis, kreş, yemek, sosyal ve özlük haklarımız ülke genelinde çözülmüş değildir. Sorunlarımız ve sıkıntılarımıza rağmen hizmet vermeye devam ediyoruz, tüm bunlarda yetmezmiş gibi şimdi de meslek içinde yükselme hakkımız elimizden alınmak isteniyor.
MESLEK İÇİ YÜKSELME SINAVINDA ADALET İSTİYORUZ
Bilindiği gibi 16.05.2005 tarihinde yürürlüğe giren 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığı’nın Teşkilat ve Görevleri Hakkında Yasanın geçici 3. maddesindeki ‘Başkanlığın merkez veya taşra teşkilatı kadrolarında görev yapan ve son üç yılda bakanlıkta olumlu sicil almış olan personel yaş ve öğrenim alanı şartları hariç kamu görevlerine ilk defa atanacaklar için yapılacak sınavlar hakkında genel yönetmelik ve Maliye Bakanlığı Gelirler Genel Müdürlüğü, gelir uzmanlığı görev, çalışma ve atama yönetmeliğindeki şartları taşımaları kaydıyla, bu yasanın yazım tarihi itibariyle beş yıl içinde açılacak özel sınavlardan en fazla üçüne girme hakkına sahiptir. Bu sınavı kazananlar gelir uzmanı olarak atanırlar’ hükmüne atıfta bulunarak Vergi Dairesi Başkanlıkları tarafından gelir uzmanı olmak isteyen Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanlarının KPSS sınavına girmeleri gerektiği, bunun için de bu sınava yönelik hazırlık yapmaları istenmektedir.
Bilindiği üzere Meclisten IMF’nin talimatları doğrultusunda geçen ve 2005 yılı IMF kredilerinin açılmasının birinci şartı olan Gelir İdaresi Yasası, özü itibariyle Türkiye vergi gelirlerinin IMF ve Dünya Bankası tarafından doğrudan denetlenmesi, diğer adıyla Modern Duyun-i Umumiye’nin (Borçlar İdaresi) yeniden teşekkül etmesiydi.
Bu yasanın temel amaçlarından bir tanesi de mevcut maliye personelinin tasfiye edilmesi, süreç içinde vergi idaresinin özel sektörü yani özelleştirmeye açılmasıdır.
Yasanın temel kurgusu mevcut personelin işe yaramadığı üzerine kurulmuş, vergi politikalarının açmazı ve yetmezliği gözardı edilmiştir. Yasanın Meclis gündemine gelmesiyle birlikte sendikamız BES’in sürece müdahale etmesiyle bir çok hak gaspı ve dışardan atamaların önü kesilmişti.
ŞİMDİ SORUYORUZ, IMF’nin talimatları doğrultusunda çıkarılan Gelir İdaresi Yasası ile hangi sorun çözülmüştür’ Türkiye’nin vergi gelirlerinde bir artış var mıdır’ Vergi kayıp ve kaçağı önlenmiş midir’ Kayıp dışı ekonomi kayıt altına alınmış mıdır’ Vergi tabanı genişlemiş midir’ Kara para aklanması önlenmiş midir’ Yeni istihdam alanları açılmış mıdır’ IMF borçları bitmiş midir’ Yeni borçlanma devam ediyor mu’ Cari açıkların kapanması için kısa süreli dış borçlanma yapılıyor mu’ Eğitime, sağlığa yeteri kadar kaynak aktarılıyor mu’ yeni hastaneler açılıyor mu’ Hepsine vereceğimiz cevap yüzlerce kez HAYIR’dır.
Bu gün bu yasayla yapılmak istenen tek şey, yıllardır maliyede çalışan emekçilerin en kısa sürede tasfiye edilmesi istemidir.
AKP İktidarı IMF’nin talimatları doğrultusunda çıkardığı bu yasayla kadrolaşmayı hedeflemektedir. Yıllardır maliyede çalışan binlerce emekçinin, emeği meslek formasyonu, bilgi birikimi yok sayılarak, sanal bir uzmanlık anlayışıyla mevcut çalışanlarımızın meslek içinde yükselmesini KPSS şartına bağlayarak, maliye çalışanlarının emeğine, bilgi birikimine ve meslek formasyonuna haksızlık ve saygısızlık yapılmaktadır.
Yıllardır maliyede çalışan emekçiler olarak gelir uzmanlığı sınavının KPSS şartına bağlanmasını emeğimize, kişiliğimize, haklarımıza, mesleğimize bir saldırı olarak görüyoruz ve bunun altındaki temel nedenin siyasi iktidarın kadrolaşması politikası olduğunu biliyoruz.
Yıllardır binbir zorlukla Türkiye vergi gelirlerini toplayan maliye emekçileri arasında hiçbir ayrım yapılmadan tüm çalışanlarımıza gelir uzmanlığı yolu açılmalıdır. Kurum içi yükselme sınavlarında öncelik mevcut çalışanlara tanınmalı, KPSS şartı kesinlikle kaldırılmalıdır.
Uzun sürelerdir hizmet veren maliye çalışanları yaptıkları işlerinde unvanlarında ‘uzman’ tanımı olmasa da zaten uzmanlaşmışlardır. Bilgi birikimine, tecrübeye dayalı olmayan ve meslek formasyonu olmayan, yalnızca adına ‘uzman’ demekle kimsenin uzman olmayacağı gerçeğini Maliye Bakanlığı artık anlamalıdır.
Maliye Bakanlığı’na bir kez daha sesleniyoruz ve uyarıyoruz!
Yılların emeğini, bilgi birikimini, meslek formasyonunu yok sayamazsınız. Tüm maliye emekçilerine gelir uzmanlığı yolu hiçbir şarta bağlanmaksızın açılmalıdır, kurum içi yükselme sınavlarında ve gelir uzmanlığı sınavında KPSS şartı kaldırılmalıdır.BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ