3. OLAĞAN GENEL KURUL ÇALIŞMA RAPORU

282

BES 3. OLAĞAN GENEL KURUL FAALİYET RAPORUDUR. KURUMLARA SUNULAN GÖRÜŞLER VE HAZIRLANAN RAPORLAR WEB SİTESİNDE YER ALMAMIŞTIR. DELEGELERCE DEĞERLENDİRİLMEK ÜZERE SEKRETERLİK RAPORLARI VE MALİ TABLOLAR YÜKLENMİŞTİR. KİTAP AYRICA GENEL KURULDA VERİLECEKTİR
Bes 3. Olağan genel kurul faaliyet raporudur. Kurumlara sunulan görüşler ve hazırlanan raporlar web sitesinde yer almamıştır. Delegelerce değerlendirilmek üzere sekreterlik raporları ve mali tablolar yüklenmiştir. Kitap ayrıca genel kurulda verilecektirFaaliyet Raporu]