SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI YASALARINA KARŞI EMEK PLATFORMU EYLEME HAZIRLANIYOR

256

Emek Platformu Teknik Komitesi 25 Ocak 2006 tarihinde gerçekleştirilen EP Başkanlar Kurulu’nda kararlaştırılan Eylüm Planının son hazırlıklarını gözden geçirmek üzere 1 Şubat 2006 tarihinde HAK-İŞ Genel Merkezi’nde toplanmış ve aşağıdaki konular görüşülmüştür.
TBMM Komisyonlarında Görüşülmekte Olan, Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilat Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarıları İle İlgili Olarak Yapılacak Eylem Planı
UYARI EYLEMLERİ
1- EP’yi oluşturan örgütlerin başkan ve/veya yönetim kurulu üyelerinin, TBMM’ndeki siyasi parti gruplarına ziyaretleri 7 Şubat 2006 Salı günü gerçekleştirilecektir. Aynı gün grup ziyaretleri tamamlandığında Başkanlar TBMM’nde ortak bir basın açıklaması yapacaklardır.
2- 6 Şubat 2006 Pazartesi günü örgütler tarafından talep edilen miktarlar dahilinde hazırlanacak olan broşür, afiş ve el ilanları örgütlere gönderilecek ve afişleme çalışmalarına süratli bir şekilde başlanılacaktır. Kamuoyunu bilgilendirmek üzere el ilanı ve broşürler işyerlerinde dağıtılacak ve sokaklarda halka ulaştırılacaktır.
3- 8 Şubat 2006 tarihini takip eden günlerde hazırlanan ortak metin doğrultusunda illerde basın açıklamaları yapılacaktır.
4- 8 Şubat itibariyle EP’yi oluşturan örgütlerin yerel temsilcileri ortak çalışma içerisinde olacaklar. HAK-İŞ Konfederasyonunun olmadığı yerlerde başta TÜRK-İŞ olmak üzere diğer örgütlerin ev sahipliğinde toplanacaklar ve ortak panel, konferans, söyleşi ve yerel TV kanallarında programlara katılarak kamuoyunu bilgilendirecek ve illerde 18-19 Şubat 2006 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan yapılacak eylem ve etkinliklerin duyurusunu yapacaklardır.
5- Ankara ve diğer illerde 8 Şubat’ı takip eden günlerde yasa tasarılarına ilişkin taleplerimizin dikkate alınması için imza kampanyaları düzenlenecek ve 13 Şubatı takip eden günlerde ise ortak hazırlanan metin doğrultusunda TBMM’ne faks çekme ve e-mail gönderme eylemi yapılacaktır.
6- 18-19 Şubat tarihlerinde il düzeyinde kitlesel basın açıklamaları ve mitingler düzenlenebilecek, koordinasyonları EP’yi oluşturan örgütlerin yerel teşkilatları tarafından yapılacaktır.
7- 23 Şubat 2006 haftası itibariyle başta Ankara olmak üzere tüm illerde işçi konfederasyonları dışındaki örgütlerce bir saatlik işi yavaşlatma, bırakma veya viziteye çıkma eylemleri gerçekleştirilecektir.
UYARILARIMIZIN DİKKATE ALINMADIĞI KOŞULLARDA DAHA ETKİLİ EYLEMLER HAYATA GEÇİRİLECEKTİR.