İŞ-KUR EK ÖDEMELERİNDE RAPOR VE İZİNLERDE KESİNTİ OLMAYACAK

278

Türkiye İş Kurumu Ek Ödeme Usul ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin disiplin cezası ile izin ve raporlarda ek ödeme kesintisi yapılmasını düzenleyen maddelerin iptali yönünde açılan dava sonuçlanmış, Danıştay 11. Dairece, rapor ve izinlerde ek ödeme kesintisini öngören maddelerin iptali yönünde karar verilmiş, disiplin cezalarında ek ödeme kesilmesini öngören maddelerin iptali reddedilmiştir.

Reddedilen maddelerle ilgili temyiz süreci işletilmektedir.

Dosyayı indir