ÜLKEDE GELİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILAN LİNÇ GİRİŞİMLERİ İLE TEHLİKELİ BİR OYUN OYNANIYOR

295

Ülkemizde Mersin’den başlayıp, Trabzon’da, İzmir’de, son olarak ta Bozüyük’te gerçekleştirilmeye çalışılan linç girişimlerini esefle kınıyoruz.
Ülkemizde yaşanılan sorunların çözümü de bu ülkenin asli unsurları ile gerçekleştirilecektir. Özellikle , son günlerde kürt sorunun toplumsal kesimler nezdinde tartışılıyor ve çözüm üretilmeye çalışılıyor olması ve toplumsal barış ortamı, çatışmalı süreçten rant sağlayan ve varlığını kaos ortamında devam ettirebilecek güçleri rahatsız etmektedir.
Medya gruplarının, şoven bir yaklaşımla bu linç girişimlerini olumlayan ve özendiren yayınları, devletin siyasi ve güvenlik güçlerinin duruma seyirci kalması, linç vakalarının özellikle ve aynı merkezden örgütlendiği yönünde kuşkular uyandırmaktadır.
Kadını, çocuğu ile yüzlerce savunmasız insanın taşlı sopalı saldırılara maruz kalması, ölümle karşıkarşıya getirilmesi ne insani açıdan, ne de sosyal hukuk devleti açısından kabul edilebilir bir durum olamaz.
Her önüne gelen kendi adaletini kendi sağlamaya çalışıyor, sokakta herkes kendi suçlusunu ilan edip, linçle cezalandırıyor ise, çağdaşlıktan, devlet düzeninden bahsedilebilir mi’ İnsanlığın tarihler öncesinde bıraktığı ilkel benlik, saldırı ve öç alma duyularının körüklenmesi halklara yarar sağlamayacağı gibi, kaos ve sokak çatışmalarının müsebbibi olacaktır.
Akli selim düşünen her insanın, kurum ve kuruluşun bu tür linç olayına karşı duyarsız kalması düşünülemez. Başta, sorumsuz davranan emniyet güçleri olmak üzere tüm sorumluların cezalandırılmasını istiyoruz.
BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ