GELİR İDARESİ YASASI VE DİĞER YASALARA KARŞI MÜCADELEMİZ DEVAM EDİYOR

291

2-3 Nisan’da toplanan BES Merkez Temsilciler Kurulu Gelir İdaresinin Yeniden Yapılanması, Sosyal Güvenlik Reformu, Genel sağlık sigortası ve kamu Personel Yasa tasarısı gibi kamu çalışanlarının ve kamu hizmeti alan vatandaşların bir bütününü ilgilendiren yeniden yapılanma sürecini değerlendirerek kazanılmış hakların gaspedilmesine izin verilemeyeceği ve mücadeleye aynı kararlılıkla devam edileceği yönünde karar alınmıştır.TALEPLERİMİZ ALT KOMİSYONDA KABUL GÖRMEMİŞTİR.
Sürdürdüğümüz mücadelenin etkisiyle alt komisyona havale edilen tasarı ıle ilgili olarak sendikaların ve çeşitli maliye meslek kesimlerinin görüşlerini dinleyen alt komisyon üyeleri, taleplerimiz ve önerilerimizle ilgili olarak kendi tutumlarının ne olacağı konusunda herhangi bir bildirimde bulunmamışlardır.
Maliye emekçilerinin ünvanda yükselmelerinin önündeki engeller hala mevcudiyetini korumakta, vergi daireleri tanımlanmadığı ve taşra teşkilatına ilişkin herhangi bir düzenleme de söz konusu olmadığı gibi, mevcut personelin kadro durumunun da ne olacağı konusundaki belirsizlik ve maliye çalışanlarını tasfiye etme tutumu devam etmektedir. Tasarıya ilişkin alt komisyon raporu bu hafta içerisinde hazırlanması ve kamuoyuna sunulması beklenmektedir.
Öncelikle, sorunların çözümünü sağlamayan, adaletli bir gelir sistemini temel almayan, bununla birlikte maliye emekçilerinin kazanılmış haklarını gaspeden yasa tasarısında, esas olarak taleplerimiz kabul edilmemiştir.
– Yeterli personel atamasının yapılarak personel eksikliğinin giderilmesi ve kadro sayısının artırılması,
– İş güvencesi başta olmak üzere kazanılmış tüm hakların korunması ve eşit işe eşit ücret politikasının uygulanması,
– Tüm kadro ve ünvanlar için, liyakat gözetilerek mevcut personelden atama yönünde tasarruf yapılması ve kadrolaşmanın engellenmesi,
– Tahsilat ve hukuk hizmetleri de dahil hiçbir hizmetin dışardan alınmamamsı ve vergi dairelerinin mevcudiyetini koruması,
– Toplam kalite ve performans yönetimi uygulamalarından vazgeçilmesi,
Gibi hem kurum yapılanmasına hem de maliye emekçilerine yönelik pek çok talebimiz olmuştur.MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK
Gelir İdaresi Yasa tasarısının bu hafta Plan Bütçe Komisyonuna gelmesi beklenilmektedir. Sosyal Güvenlik reformu olarak sunulan yasa tasarıları ise Bakanlar Kurulu’nun imzasına açılmış ve Meclis gündemine gelecektir. Sosyal Güvenlik ile birlikte Genel Sağlık sigortası ile ilgili düzenlenin de gündem olması ihtimal dahilindedir.
27 Ocak’ta kamuoyuna yaptığımız açıklama ve son olarak Merkez temsilciler kurulumuzun da yönelimleri çerçevesinde mücadelemiz devam edecektir. Bu gün Defterdarlıklar önünde yaptığımız basın açıklamaları ile kararlılığımızı kamuoyuna tekrar ilan ediyoruz.. 06-07 Nisan tarihlerinde iş bırakacağız. Tasarıların geri çekilmesi için her türlü eylem ve etkinlikle mücadelemizi büyüteceğiz.