ANKARA DEFTERDAR VEKİLİ SAYIN CEMAL BOYALI’NIN SENDİKAMIZA YÖNELİK SALDIRI TUTUMU ARTARAK DEVAM EDİYOR

308

Sendikamızın Gelir İdaresi Yasasına karşı yürüttüğü mücadele sürecinde her türlü faaliyetimizi engelleme tutumu sürgünler ve çalışanlarla yapılan tehdit toplantıları ile devam ediyor.
Türk Büro Sen’e destek verilmesi için çıkarılan 04.04.2005 tarihli genelgenin ardından, 15.04.2005 günü, mükellefler dışarı çıkarılarak, kapıya ‘sistem arızası nedeniyle çalışılmayacağı’ yönünde duyuru asılarak, Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde çalışanlarla yapılan toplantıda; ‘Vergi dairelerinde sözde sendikacılık yaptığını söyleyen sahte sendika kendi ideolojik düşünceleri ile hareket etmektedir. Siyasi bir örgüttür aslında. 1,5 yıldır müsamaalı davrandım. Son bir aydır yaptıkları yapılan eylemlerde şahsıma küfretmeleri sabrımı taşırdı ve 50 milyarlık tazminat davası açtım. Günlük olarak emniyetten, tarafıma, yapılan eylemlerin kayıtları ve resimleri gelmektedir. Yüreği yetiyorsa bu davranışlarına devam etsinler. Bu sendika alçaktır, adidir. Erkekseniz şimdi sizde bana tazminat davası açın.’ İfadeler kullanılmıştır. Hitit Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden sürülen 11 kişi için sorulan soru karşılığında, aslında 2-3 kişinin gitmesini istediklerini, ancak, ortak savunma verildiği için hepsinin gönderilmesinde karar kılındığı, giden 11 kişinin ideolojik davrandığını ve sözde sendikacılık yaptıklarını, işyerlerini bu tür insanlardan arındırmak için gerekirse tüm personelin tayinin çıkarılacağı söylenmiştir.
Sendikamız yaklaşık 3 aydır Gelir İdaresi Yasasına karşı eylem ve etkinlik yapmaktadır. Sendikamız şahıslarla ilgilenmez. Ancak, uygulamaları ve politikaların emek yanlısı olup olmaması ile ilgilenir ve bu doğrultuda mücadele yürütür. Yapılan eylem ve etkinlikler sonucu 2000 civarında soruşturma açılmış, 5′ i ilçe olmak üzere 19 üyemiz sürgün edilmiş, 55 üyemiz uyarı cezası almış, 42 üyemiz ise kademe ilerleme cezası almıştır. Uyarı cezası alanların 1 ay, kademe ilerlemesi cezası alanların ise 1 yıl yaklaşık 300 milyon civarında ek ödemsi kesilecektir.
16.04.2005 günü yine, mükellefler dışarı çıkarılarak, kapıya ‘sistem arızası nedeniyle çalışılmayacağı’ yönünde duyuru asılarak, Çankaya Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde çalışanlarla yapılan toplantıda; sendikamızın bildirisi hedef gösterilerek, ‘Davranışları siyasi ve ideolojiktir, bu sendikal faaliyet değildir, Hitit’te 11 kişi tayin yaptım, tamamını da değiştirebilirim, tayinleri idari işlemle çözerim, Hukuk burada, BES dünyayı başıma yıkacakmış, hodri meydan yıkılmasını bekliyorum, Valilik ile ortak çalışıyoruz, bana görüntüler geliyor (kastedilen sendikamızın eylem görüntüleri, çünkü polis kayıtları gerekçe gösterilerek 42 yönetici ve üyemize ceza vermiştir.), erkekseniz aranızda BES’li vardır, orda burada konuşacağınıza çıkın yüzüme konuşun, ben sizin gibi zihniyetlere karşıyım’ gibi ifadelerle sendikamız, üye ve temsilcilerimiz tehdit edilmişlerdir.
Hiçbir işveren vekilinin herhangi bir sendikayı hedef alarak tehdit ve şantajlarla üyelerini istifaya zorlaması, çalışanlara hakaret etmesi, çalışanları tehdit etmesi ne kamu yönetimi anlayışla örtüşür ne de idare mevzuatına uygundur. Her şeyden önemlisi hukuk dışıdır. Sendikamızın herhangi bir faaliyetinden rahatsızlık var ise bununla ilgili yapılacak işlem bellidir. Cumhuriyet savcılıkları ve mahkemeler bu iş için vardır.
Kamu kurumlarının yöneticilerinin yönetim erkini kullanarak, çalışanlara tehdit ve hakaret etmeye hakları yoktur.
Ayrıca, bu çalışmaların sendikaların yetki belirlemesinin yapılacağı döneme denk gelmesi ise düşündürücüdür ve kaygı vericidir. Çünkü daha evvelde BES’i bitireceğine dair ifadeler kullanmıştı.
Sendika olarak Ankara Defter Vekili Sayın Cemal BOYALI hakkında hukuki girişimler de dahil her türlü meşru mücadele yöntemini kullanacağımız bilinmelidir.
BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI GENEL MERKEZİ