BİTLİS İL TEMSİLCİLİĞİ

503

BİTLİS İL TEMSİLCİLİĞİ

 

Adres  :
Telefon : 0434 226 52 26 (Eğitim Sen)
Faks
Eposta

İL TEMSİLCİLİK YÖNETİMİ

GÖREVİ ADI VE SOYADI GÖREV YERİ İŞ TELEFONU
İL TEMSİLCİSİ CENGİZ ZANA HİZAN MALMÜDÜRLÜĞÜ  
İL SEKRETERİ      
İL ÖRGÜTLENME SEKRETERİ      
İL MALİ SEKRETERİ      
İL EĞİTİM VE KÜLTÜR SEK.