VERGİ ADALETSİZLİĞİNDE VERGİ HAFTASI KUTLAMALARI…

317

Maliye Emekçileri Yine Unutuldu!…

Hükümet, emekçiler üzerindeki adaletsiz vergi yükünü kaldırmak ve çalışanların sorunlarını çözmek yerine, adaletsiz vergi sisteminden nemalananlara Maliye Bakanlığı veya Gelir İdaresi Başkanlığı’nın düzenlediği törenlerle ödüller-plaketler veriyor. Yaklaşık 20 yıldır da bu adaletsizliği pekiştirmek için hamasi nutukların da ardı arkası kesilmiyor.
Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığı çalışanları iş yükü altında ezilmiş, vergi kaçıranlar, toplanan vergileri hortumlayanlar baş tacı edilmiş, rantiyecilerin memnuniyeti için yapılmayan, eksik bırakılan bir şey kalmasın diye her yol ve yöntem kullanılmıştır. Mükellef Hizmetleri, E-Beyanname, İnternet Vergi Dairesi, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi hizmeti ayağa götürme gibi içeriği, sonucu belli olmayan, sadece iş yükünü artıran işlemler ile göz boyanmıştır. Ancak bu uygulamalar, mevcut sorunları ortadan kaldırmak yerine, içinden çıkılmaz hale getirmiştir.E-Devlet uygulamasıyla birlikte Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlıkları ile vergi dairelerinde hızlı bir biçimde uygulanan teknolojik değişikliğe rağmen, bu alanda hizmet üreten çalışan sayısı azalmakta, iş yükü ise artmaktadır. Özellikle 5345 sayılı Gelir İdaresi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile tarif edilen etkin bir vergi sistemi yerine, sermayeden yana bir düzenlemeye gidilmiştir.Adaletli bir vergi sistemine yönelik kazanandan vergi alınmasını, vergi kayıp ve kaçağını önleyecek hiçbir düzenlemeye gidilmemiş, kayıp ve kaçağı teşvik eden uygulamalar ve bunların ödüllendirilmeleri artarak devam etmiştir.Vergiyi ödemesi gereken kurumlar vergisi mükelleflerinin toplam verginin %8’ini ödediği gerçeği göz önüne alındığında, yine dolaylı vergilerin %75’lerde olduğu bir ülkede vergi adaletinden söz etmek imkânsızdır. Dolaylı vergiler ne kadar yüksek ise gelir dağılımı da o kadar adaletsizdir. Bu da toplumda sosyal adaletin ne derece yerleştiğinin göstergesidir.Kurumlar vergisi mükelleflerine yönelik muafiyetler, istisnalar ve en son vergi affı ile sermaye özellikle vergiden kaçırılmış, vergi yükü çalışanların, yoksulların, emekçilerin sırtına yüklenmiştir. Usulsüzlük cezalarına affı içeren, ihtilaflı vergi ve cezalarda uzlaşma ve faizsiz 18 aya kadar taksitli ödeme kolaylığının kimler için hazırlandığını iyi bilmek gerekiyor.Büro Emekçileri Sendikası olarak; verginin kazanca göre vergilendirilmesini, kayıt dışının kayıt altına alınmasını, muafiyetler, istisnalar ve vergi affı uygulamasına son verilerek servet üzerinden verginin alınmasını, kaynakların kamusal hizmete aktarılarak toplumsal faydanın esas alınmasının önemsenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Açlık sınırının altında tespit edilen asgari ücretten gelir vergisi ve SSK primi alınması ile vergi adaletinden ve eşitlikten söz edilemeyeceği gibi, özelleştirme uygulamaları ile çalışanların %60’ının sokağa atıldığı, taşeron firmalar aracılığıyla işçilerin iş güvenliğinin ortadan kaldırıldığı, sigortasız olarak 8 saatten 12 saate kadar çalışmaya zorlandığı bir süreçte vergi haftasının kutlanıyor olması oldukça çarpıcıdır.Ülkenin gerçeklerini göremeyen, elini emekçinin cebinden çekmeyen AKP iktidarı vergi toplayan Maliye Emekçisini görmemeye devam ediyor.
Özellikle Gelir İdaresi Yasası’ndan sonra sorunlar iki kat artmış, çalışanların ise huzuru bozulmuştur.Maliye Emekçisinin sorun ve sıkıntılarını ‘Eşit İşe Eşit Ücret’ talebini sokakta dillendirmekten de geri kalmayan Büro Emekçileri Sendikası olarak, Maliye Emekçilerine yönelik insanca yaşanacak bir ücret temelinde, ekonomik, sosyal ve özlük hakların günün koşullarına göre sosyal devletin gereği olarak düzenlenmesinin bir zorunluluk olduğunun altını çizerek, AKP iktidarını ücret adaletsizliğinin giderilmesi noktasında göreve davet ediyoruz.Maliye Emekçilerinin Talepleri;- 5345 sayılı yasanın geçici 3. maddesi yeniden düzenlenerek, lise ve yüksekokul mezunu maliye emekçilerine uzman olma yolunun açılmasını,- Vergi Haftası etkinlikleri planlanırken sendikamızın görüşlerinin de alınmasını,- Vergi Haftasında, maliye çalışanlarına bir maaş ikramiye verilmesini,- Ek Ödemelerde merkez taşra ayrımının kaldırılarak, günün koşullarına uygun bir iyileştirme yapılması ve emekli aylığına yansıtılmasının sağlanmasını,- Çalışanlar arasında yapay ayrımları üzerinden yaratılan ücret adalesizliğine son verilerek, ücrette adaletin sağlanmasını,- Aynı dairede, aynı bölümde, aynı serviste, aynı işi yapanlar arasında yapay kadrolar oluşturularak ücret farklılıklarının kaldırılarak, eşit işe eşit ücret verilmesini talep etmektedir.Haklı ve meşru taleplerimizin takipçisi ve ısrarcısı olacağımız, mücadelemizle kazanıma dönüştüreceğimizin bilinmesini kamuoyuna duyuruyor, sorunlarımıza, taleplerimize ve sendikamıza sahip çıkalım diyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU