“ZAMLAR GERİ ALINSIN, EKONOMİK KAYIPLARIMIZ KARŞILANSIN” FATURA YAKMA EYLEMİ (10-11 Şubat 2022)

968