ADALET BAKANLIĞI ÖNÜNDEN SESLENDİK: MÜLAKAT EMEK HIRSIZLIĞIDIR, KALDIRILSIN!

236

Adalet Bakanlığı Önünden Seslendik: Mülakat Emek Hırsızlığıdır, Kaldırılsın!

Kamusal hizmetlerin yerine getirilmesinde liyakat-kariyer ilişkisini ortadan kaldıran ve kamusal hizmetleri niteliksiz hale getiren mülakat uygulamasının kaldırılması için bugün Adalet Bakanlığı önünde basın açıklaması gerçekleştirdik.

28 Haziran Cuma günü yapılan açıklamamıza Gaziantep Milletvekili Hasan Öztürkmen, KESK MYK Üyesi Bahadır Berdicioğlu, KESK’e bağlı sendikaların yönetici ve üyeleri, illerden gelen Şube ve Temsilcilik Yöneticilerimiz ile Yargı Emekçileri katıldı.

Mülakat kaldırılıncaya kadar fiili ve meşru mücadelemiz devam edecek!

Genel Başkanımız Özer Avanaş tarafından okunan açıklama ve fotoğraflar aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA

MÜLAKAT EMEK HIRSIZLIĞIDIR, KALDIRILSIN!

Değerli Basın Emekçileri,

Anayasamızda Devletin istihdam yaratma ve kamusal hizmetlerde görev almayı bir hak olarak tanımlandığı gibi, Anayasanın alt metini olan ve kamu emekçilerinin işe alınması ve istihdam edilmesi, özlük haklarına ilişkin düzenlemelerin yer verildiği 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer düzenleyici metinlerde; kamusal hizmetlerin verilmesinde ayrımcılık yapılamayacağı ve kamusal hizmetlerde görev almanın liyakat esasına göre yapılacağı ve kamusal hizmetlerde kariyer yapmanın yine liyakat esasına göre yapılacağı belirlenmiş olduğu halde, iktidar kamunun yarattığı istihdam olanaklarını da tıpkı ekonomik kaynakların dağıtılmasında ki çökme anlayışıyla yandaşlarına rüşvet olarak dağıtmayı hak olarak görmektedir.

Kamuda mülakat uygulamasının yarattığı ayrımcılık ve tahribat 2023 Mayıs seçimlerine de yansımıştır. Konuyla ilgili sendikamızın eylem etkinlikleri ile de gerek muhalefet partileri gerekse iktidar partisi mülakatın kaldırılacağını sözünü vermek zorunda kalmıştır. Ancak iktidar partisi vaat ettiği halde mülakatın kaldırılması konusunda herhangi bir yasal düzenleme yapılmamış; tam aksine bu düzenlemeler yapılmadan yangından mal kaçırırcasına 2023 ve 2024 Yıllarında hemen her bakanlıkta görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları ile mülakat sopası kullanılmaya devam edilmiştir.

Değerli Basın Emekçileri,

Mülakat uygulamasının yarattığı haksızlık gerek kamu emekçilerinin vicdanında gerekse toplum vicdanından derin haksızlığa uğrama duygusunun derinleşmesine neden olmuş ve olmaya devam etmektedir. Bilindiği gibi 19.Ağustos 2023 tarihinde Adalet Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan değişikliği için 19 Ağustos 2023 tarihinde yazılı sınav yapılmış, yazılı sınavda başarılı olanların girmiş olduğu Mülakat sonucunda aralarında yazılı sınavda Türkiye birincisi olan yargı emekçisi dahil olmak üzere il birincileri ve sınavda yüksek puan alan yargı emekçileri sınav komisyonlarınca mülakatta başarısız ilan edilmiştir. Yazılı sınavda yüksek puan alanların başarısız ilan edildiği mülakatta, Başta Bakan yardımcıları olmak üzere, bakanlık bürokratlarının torpiline aracılık ettikleriyle yandaş sendikalardan torpil talebi olan ve yazılıda düşük puan alanlar yapılan sözde mülakatta başarılı sayılarak görevde yükseltilmişlerdir.

Buradan sizlerin aracılığıyla Sayın Adalet Bakanı Yılmaz TUNCA’ya  bir kez daha soruyoruz:

Sayın Adalet Bakanı, Adalet duygusunun el üstünde tutulması gereken Bakanlığınız bünyesinde yapılan Mülakat uygulamasıyla;

  • Gecesini gündüzüne katarak emek edenin, alın teri dökenin emeği zayi edildi ve alın teri çalındı.
  • Yapılan yazılı sınavda düşük puan aldığı halde, bakan yardımcılarınızın, bakanlık bürokratlarının ve yandaş sendikalarının torpillerine aracılık ettikleri, sınav komisyonlarınca başarılı sayılarak görevde yükseltildiği ve emek hırsızlığının yapıldığı; kul hakkının yenildiği bir yerde, yaşanan bu haksızlığı ortadan kaldırmak için bir girişiminiz olacak mı?

Değerli Basın Emekçileri,

Bu iktidarla birlikte görevde yükselme ve unvan sınavlarında uygulanmaya başlayan mülakat uygulaması, kamuya ilk işe girişler dahil, kamu kurumları tarafından yapılan bütün sınavlar liyakatten uzak bir anlayışla iktidar partisinin yandaşlarını bir kayırma, gönül alma ve rüşvet verme aracına dönüşmüştür.

Değerli Basın Emekçileri,

Buradan TBMM çağrıda bulunuyoruz. Daha fazla zaman kaybetmeden duruma müdahil olunmalıdır. Kurulacak bir komisyon marifetiyle 2023-2024 yılında Kamuda açılan Görevde Yükselme Sınavlarında başarılı olanlar ile mülakat sınavında başarılı olanları bir komisyon tarafından incelemelidir. Yapılacak inceleme sonucunda kurumlar tarafından yapılan sınavların Mülakat Komisyonlarında ayrımcılık yapan kamu görevlileri hakkında gerekli hukuksal işlemler yapılmalıdır. Görevde Yükselme Sınavında başarılı olan tüm kamu emekçilerine hak ettiği kadrolar verilmeli, kamunun yarattığı istihdamı yandaşlara ulufe olarak dağıtan mülakat komisyonları lağvedilmelidir. Gerçekleşecek sınavlarda yazılı sınav sonucuna göre atamalar yapılmalıdır.

Bizler Büro Emekçileri Sendikası olarak mülakat uygulamasının emek hırsızlığı olduğunu, kamusal hizmetlerin yerine getirilmesinde liyakat-kariyer ilişkisini ortadan kaldırdığını ve kamusal hizmetleri niteliksiz hale getirdiğini biliyoruz ve sürekli kamuoyunun gündemine getiriyoruz. Bu nedenle mülakat uygulamasına başından beri karşı durduk, devam eden süreçte de, mülakat uygulamasının ortaya çıkardığı haksızlıkları yargıya taşımaya ve iş yerlerimizde ve alanlarda mücadele etmeye, yaşanan haksızlıkları teşhir etmeye devam edeceğiz.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!
Yaşasın BES!
Yaşasın KESK!

İmza Kampanyamız İçin: https://chng.it/NbMnHLwtxZ