GELİR/GİDER AYRIMINA SON! MAĞDURİYETLER GİDERİLSİN, MALİ HİZMETLER SINIFI OLUŞTURULSUN!

178

Gelir/Gider Ayrımına Son! Mağduriyetler Giderilsin, Mali Hizmetler Sınıfı Oluşturulsun!

Bilindiği gibi, 2005 yılında yayımlanan 5345 sayılı Kanunla, Gelir İdaresi Başkanlığı kurularak, Gelir İdaresinin gider biriminden ayrılması gerçekleşmişti. O zaman ileri sürülen amaç etkin ve verimli bir vergi idaresinin kurulması idi. Gelir İdaresi Başkanlığı kurulduğunda, bu yeni yapılanmanın sorunları çözmeyeceğini ifade etmiştik. Bu yapılanma ile Maliye Bakanlığı, süreç içinde daha da parçalı hale getirilmiştir. Bugünkü haliyle gelir ve gider olarak iki farklı yapıya dönüşen yapısıyla kurum çalışanları çok başlıklı sorunlarla baş etmeye çalışmak durumunda kalmıştır. Bu sorunların en başat hale geleni, kurum çalışanlarının merkez/taşra ayrımına tabi tutulması, bu ayırım nedeniyle de kurum çalışanlarının ücretlerinde ve emeklilik haklarında izahı olmayan bir haksızlığa yol açılmasıdır. Biz Büro Emekçileri Sendikası olarak, merkez/taşra ayrımının ortadan kaldırılması gerektiğini ifade etmiş, bunun için birçok eylemi hayata geçirmiş bulunmaktayız.

Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK, 13 Mayıs 2024 tarihinde kamuoyuyla paylaştığı Kamuda Tasarruf ve Verimlilik Paketi’nin “Kamuda Tasarruf–İdari yapılanmada etkinlik” bölümünde yer alan ‘Tüm taşra teşkilatının (bölge/il bazında) etkinlik esasıyla gözden geçirilmesi’ maddesine istinaden Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın taşra teşkilatında 29 büyük ilde bulunan Defterdarlıklar ile Vergi Dairesi Başkanlıklarının birleştirileceğini açıklamıştır.

20 yıl sonra yapılan bu değişiklikle yine Maliye Emekçilerinin yaşayacağı mağduriyetler görmezden gelinip, tercih hakkı tanınmadan taşra teşkilatı bağlı merkezlere çekilmeye çalışılmaktadır. Ülkenin içinde bulunduğu bu ekonomik kriz şartlarında yer değişikliği ve görevlendirmelerin çalışanlar açısından yaratacağı zorlukları dikkate alınmamış, unvan görev tanımlarının çerçevesi çizilmemiştir

Bir kez daha, yine ve yeniden, daha fazla zaman kaybetmeden, merkez/taşra ayrımına son verilmesini, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yeniden yapılandırılarak Mali Hizmetler sınıfının oluşturulmasını talep ediyoruz.

MERKEZ YÖNETİM KURULU