BES – BES/AR EKİM AYI AÇLIK VE YOKSULLUK SINIRI RAKAMLARI (21.11.2023)

60
Sendikamız araştırma merkezi BES-AR tarafından hesaplanan Ekim ayı açlık ve yoksulluk sınırı rakamları Genel Sekreterimiz Aziz ÖZKAN tarafından kamuoyuyla paylaşılmıştır.
Ayrıca, “Emekten Yana, Demokratik Halk Bütçesi” talebimiz için 2 Aralık’ta İstanbul ve Diyarbakır mitinglerinde, aynı tarihte tüm illerde alanlarda yapacağımız eylemlere çağrı yapılmıştır.