BES İSTANBUL 3 NO’LU ŞUBE 10. OLAĞAN GENEL KURUL İLANI

254

İstanbul 3 No’lu Şubemizin 10. Olağan Genel Kurul Toplantısı 07.10.2023 tarihinde saat 10.00’da, Caferağa Mah. Tellalzade Sok. No:22/A Kadıköy-İSTANBUL adresinde bulunan Eğitim Sen İstanbul 2 No’lu Şube Toplantı Salonunda aşağıda belirlenen gündemle yapılacaktır.

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 15.10.2023 tarihinde saat 10.00’da Bostancı Mah. E80 Yanyol Cad No:2 Kadıköy-İSTANBUL adresinde bulunan Birleşik Metal İş Genel Merkezi Toplantı Salonunda, aynı ündemle yapılacaktır.

GÜNDEM:

  1. Yoklama,
  2. Açılış, saygı duruşu,
  3. Divan Seçimi,
  4. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları Faaliyet Raporlarının Görüşülmesi ve Aklanması,
  5. Mali Raporun Okunması ve Aklanması,
  6. Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları Asil ve Yedekleri İle Üst Kurul Delege Adaylarının Tespiti,
  7. Dilek ve Temenniler,
  8. Seçimler,
  9. Kapanış.

İLAN OLUNUR