TÜİK’TE SÖZLEŞMELİ (4/B)’DEN KADROYA GEÇEN EMEKÇİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN KONULAR

672

TBMM Genel Kurulunda kabul edilen sözleşmeli personelin kadroya geçirilmelerini düzenleyen Yasa; Cumhurbaşkanının imzalamasının ardından Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla yürürlüğe girecektir.

Yasaya göre;

 • TÜİK’te çalışan 4/B’li personel (4/C’den geçenler) kadroya alınacak.
 • Proje personeli kapsam dışında kalacak.
 • TÜİK personeli Anketör olarak atanacak.
 • Daha önce kurumda geçen 4/C kapsamındaki hizmetleri sadece emekli aylığı ile ikramiye hesabında dikkate alınacak.
 • Daha önce kurumda geçen 4/C kapsamındaki hizmetleri dikkate alınmadığı için kadro dereceleri 4/B kadrosunda geçen süre üzerinden belirlenecek.
 • 4/B kadrosunda geçen süreler dâhil olmak üzere 4 yılı dolduranlar tayin ve kurum değişikliği yapabilecek.
 • Kadroya geçmek isteyenler Kanunun Resmî Gazete’de yayınlanmasından itibaren 30 gün içinde kuruma yazılı başvuru yapacak, kurum 60 gün içinde kadroya atayacak.
 • Kadrolu olarak mali ve sosyal haklar, atamayı takip eden ayın (en geç Nisan ayı) başından geçerli olacak.
 • Eğitim durumlarına ilişkin kadrolarına atanmak isteyenler “Görevde Yükselme Sınavı”na girecekler.
 • 4/C’de geçen sürelerin dâhil edilmesi için bireysel dava açılması gerekiyor. 4/C de geçirilen sürelerin sayılması ile ilgili  mücadelemiz devam edecek olup, bireysel olarak açılması gereken davalarda  üyelerimize gerekli hukuksal destek verilecektir.
 • Emekliliği dolmuş ya da yakın olan 4/B’li emekçilerin kadroya geçme dilekçesi vermeden; kadroya geçtiklerin de mali hakları konusunda kaybı olup olmadıklarını https://uyg.sgk.gov.tr/AylikHesap/ internet adresinden kontrol etmelerinde veya gerekiyorsa SGK’ya bireysel dilekçe vererek alınacak cevaba göre hareket etmelerinde fayda vardır.

Sendikamız BES tarafından, Yasanın 2. maddesinde geçen “aynı unvanlı memur kadrolarına atanırlar” ifadesinin “eğitim durumlarına uygun kadrolara atanırlar” şeklinde değiştirilmesi. teklif edilmiş, ancak bu değişiklik önergesi maalesef kabul edilmemiştir.

Genel Mali Sekreterimiz İsmet TEMEL’in katıldığı toplantıya ilişkin tutanak örneği aşağıdadır: