SGK EMEKÇİLERİ, EYT İLE BERABER ARTAN İŞ YÜKÜ ALTINDA EZİLİYOR!

236

EYT Düzenlemesi Nedeniyle Sosyal Güvenlik Merkezlerinde Yaşanan İş Yoğunluğu ve SGK Emekçilerinin Taleplerini CHP Genel Başkan Yardımcılarına İlettik…

EYT düzenlemesi nedeniyle Sosyal Güvenlik Merkezlerinde yaşanan iş yoğunluğuyla ilgili CHP Genel Başkan Yardımcıları Sayın Veli AĞBABA ve Sayın Gamze AKKUŞ İLGEZDİ ile görüşme gerçekleştirilmiştir.

9 Ocak 2023 Pazartesi günü yapılan ve Genel Başkanımız Bahadır BERDİCİOĞLU, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Özer AVANAŞ ile Ankara 1 No’lu Şube Yönetim Kurulu Üyemiz Nigar DİNÇER’in katıldığı görüşmelerde;

Sosyal Güvenlik Emekçilerinin EYT düzenlemesiyle beraber katlanan mağduriyeti, 666 sayılı KHK ile gasp edilen ikramiye ve diğer ek ödemeleri ile “Sosyal Güvenlik Tazminatı” adı altında bir iyileştirmenin yapılmasıyla ilgili Mecliste gerekli çabanın sarf edilmesi gerektiği belirtilerek, taleplerimize ilişkin ayrıntılı dosyamız kendilerine iletilmiştir.