GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI’A, KURUM İÇİ UZMANLIK SINAVINA İLİŞKİN TALEPLERİMİZİ İLETTİK!

787

Gelir İdaresi Başkanlığı’nda açılan Kurum İçi Uzmanlık Sınav notunun 60 olarak değerlendirilmesi ve 14.01.2023 tarihinde yapılacak sınavın alternatif soruları da içerecek şekilde yapılmasına ilişkin talebimizi Kuruma bildirdik.

Yazımız aşağıdadır: