BASINA VE KAMUOYUNA

314

BASINA VE KAMUOYUNA

Bilindiği üzere toplumların bütçe yapma ve oluşturulan bütçe kaynaklarının kamusal yarar ve toplumun ihtiyaçları doğrultusunda kullanılıp kullanılmadığının bütçeye taraf olan kesimler tarafından denetlenmesi, artık etkili yönetişim ve gelişmiş katılımcı demokrasinin gelişmişliğini temel ölçülerinden biri haline gelmiştir. Öyle ki, sadece bütçenin yapılması aşamasında değil, bütçe kaynaklarının kullanılması sürecinde de yaşanan en ufak şaibe gelişmiş burjuva demokrasilerinde bile iktidar değişikliğine/değişikliklerine yol açabilmektedir.

Duyarlı kamuoyunun da takip ettiği gibi bütçe tartışmalarının yapıldığı bu süreçte/süreçlerde hem toplumun bütçe tartışmalarına eleştirel katılımının sağlanması hem de sendikamızın bütçeye bakış açısını ortaya koymak ve duyarlı kamuoyu ile paylaşmak üzere iş yerlerimizden başlayan ve halka açık alanlarda kamuoyu ile paylaştığımız bir eylem ve etkinliği hayata geçirmekteyiz.

Yukarıda belirtilen çerçevede 2023 yılı bütçe tartışmalarının yapıldığı bu süreçte;

  • Bütçe tartışmalarına toplumun katılımının sağlanması ve bu talebin bir hak olarak güvence altına alınması,
  • 2023 bütçe kaynaklarının kamusal fayda ve toplumsal zenginlik yaratacak şekilde, başta tarım olmak üzere, üretime, daha çok istihdam yaratılması için kaynak aktarılması,
  • Öncelikle, biz kamu emekçileri olmak üzere, enflasyon yükü altında ezilen dar ve sabit gelirli toplum kesimlerine daha çok kaynak ayrılmasına,
  • Bütçe gelirleri içinde esamisi bile okunmayan yüksek faiz ve ranta dayalı zenginleşmelerin, yüksek oranda “servet vergisine” tabi tutulması, bu vergilendirmeden sağlanacak kaynağın, gelirden yoksun toplum kesimlerine temel gelir olarak dağıtılmasını,
  • Güncel tartışma ile, bütçeye dolayısıyla kamuya sıfır maliyeti olacağı iddiasıyla hayata geçirilen ancak daha şimdiden yaklaşık kamuya maliyeti altı yüz milyar liraya yaklaşan Kur Korumalı Mevduat sistemi ve kamu güvencesi verilerek hayata geçirilen ve artık topluma ağır yük haline gelen hasta garantili Şehir Hastaneleri, geçecek araç garantili köprü ve yol gibi, yandaşlara kaynak aktarılan projelere kaynak aktarılmasına son verilmesi, talebiyle Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın bütçesinin tartışıldığı 16.11.2023 (bugün) saat 12.30’da Bakanlık önünde Ankara Şubelerimiz ortaklığında basın açıklaması yapacağımızı kamuoyu ile paylaşmıştık.

Açıklamamızın girişinde anlatılan ve toplumun kazanılmış bir hakkı olan bütçe hakkının kullanılması dahil olmak üzere, Anayasamızda hak ve yükümlülükler başlığı altında düzenlenerek tüm vatandaşlara ayırım göstermeden tanınan hakların toplum ve demokratik kurumlar tarafından kullanılmasının, içinden geçilen hassas süreç gibi durumlarda kamu otoritesi nezdinde ilk kısıtlanması gereken haklar olarak yer alması, demokratik tahammül ve dahası katılımcı bir demokrasi bilincinin gelişmesinde en büyük handikap olduğunun bir kez daha altını çizmekte fayda gördüğümüzü belirtmek isteriz.

Sendikamız Merkezi Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılı bütçesine ilişkin oluşturulan takvim çerçevesinde gerek iş yerlerimizde, gerekse kamuya açık alanlarda yürüttüğümüz faaliyetlerimizin bağlı bulunduğumuz Konfederasyonumuz KESK tarafından oluşturulacak eylem ve etkinliklerle uyumlu bir takvim çerçevesinde yürütüleceği hususunu duyarlı kamyonunun bilgisini sunarız.

Saygılarımızla,

MERKEZ YÖNETİM KURULU