TÜİK PERSONEL DAİRE BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜK!

497

TÜİK banka promosyonu güncellenmesiyle beklentilerin altında kalan ödemelere ilişkin Personel Daire Başkanı ile görüşme gerçekleştirilmiştir.

1 Kasım 2022 Salı günü yapılan ve Genel Başkanımız Bahadır BERDİCİOĞLU ve Genel Mali Sekreterimiz İsmet TEMEL’in katıldığı görüşmede, promosyon ödemelerine ilişkin sorularımız ve verilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir.

Diğer bankalar davet edildi mi?

  • Diğer bankaların davet edilmediği sadece var olan Banka ile Promosyon Protokolünün yenilendiği belirtilmiştir. Yenilenme sürecinde; Banka teklifi TÜİK Başkanına önce 9.000 TL olarak sunduğu, 2. teklifin 15.000 TL olduğu ve ödenen tutar olan 18.220 TL ise TÜİK Başkanı tarafından kabul edildiği ve işlemlerin yapılması için kurum yetkililerine talimat verildiği belirtilmiştir.

Neden diğer Kurumlardan düşük?

  • Promosyon tutarının diğer Kurumlardan düşük olması ise, bunun yeni bir ihale süreci olmayıp sadece promosyon protokolünün güncellenmesi olduğu dile getirilmiş ve ilgili Bankanın promosyon ödediği Kamu Kurumları içerisinde en yüksek tutarın TÜİK personeline ödediği belirtilmiştir.

Neden kalan 1,5 yıl için değil de yeniden protokol yapıldı?

  • Daha önceki protokol süresinden kalan 1,5 yıl için değil, yeni bir üç yıl için yeni protokol yapıldığı bildirilmiştir.

Neden protokol personele verilmiyor?

  • 2007/21 Başbakanlık Genelgesi gereği protokolün tarafları, Kurum yetkilisi, yetkili sendika temsilcisi ve ilgili banka olması ile protokolde yer alan koşul gereği Banka promosyon protokolünün personele verilemediği ancak bilgi edinmesi açısından dileyen personele okutturulduğu belirtilmiştir.

Neden taahhütname imzalattırılmıştır?

  • Personel taahhütnamesinin tamamen ilgili bankanın talebi olduğu ve 3600 Ek gösterge ile EYT düzenlemesinin yasalaşması durumunda TÜİK’ten beklentilerin üzerinde personelin emekli olacağı düşüncesiyle imzalattırıldığı belirtilmiştir.

Neden şerh koyan ve imzalamayana aylık ödeniyor?

  • Personel taahhütnamesini şerh koyarak imzalayan personele promosyon tutarının peşin değil aylık ödenmesi tamamen ilgili bankanın tercihi olduğu ancak bankanın bu promosyonu geri istemesi durumunda personelin faiz ödemeyeceği, ayrıca şerhlerini kaldıran personele de peşin ödeyeceği belirtilmiştir.

Protokolde şerh koyanlara aylık ödeme yapılır diye bir madde var mı?

  • Promosyon tutarının aylık ödenmesi Personel taahhütnamesini imzalamayanlar için protokolde hüküm olması ve şerhli imzalanan taahhütnamelerinde imzalanmamış gibi kabul edilmesinden kaynaklandığı belirtilmiştir.