AYDIN ŞUBEMİZ, İŞKUR SÖKE ŞUBE MÜDÜRÜNÜN SÜRGÜN EDİLMESİNİ PROTESTO ETTİ!

210

Aydın Şubemiz, Söke İŞKUR Şube Müdürünün Aydın İl Müdürlüğüne sürgün edilmesini, düzenlediği basın açıklamasıyla protesto etti.

30 Eylül 2022 Cuma günü İŞKUR Söke Hizmet Merkezi önünde düzenlenen açıklamada; sürgünlere karşı her türlü meşru zemini kullanarak mücadele edeceğimize ve kamuda eşitlik, adalet ve liyakat mücadelemizi yükselteceğimize vurgu yapıldı.

Şube Başkanımız Musa Ekici tarafından okunan açıklama aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Mücadele Arkadaşlarım;

Arkadaşlar bugün buraya toplanmamızın nedeni; ilimize bağlı ilçemizde yaşanan bir haksızlığı, hukuksuzluğu, keyfiliği kamuoyu ile paylaşmak için bir araya geldik. Büro Emekçileri Sendikası olarak yıllardır Büro Emekçilerinin ekonomik ve demokratik haklarını geliştirmek için çalışmalar yaparken, kamuda eşitlik, adalet ve liyakat için mücadele ediyoruz.

İlçemizde hepinizin başarılı çalışmaları ile tanıdığı, liyakat sahibi Söke İŞKUR Şube Müdürü Gündüz Fırat, Söke İlçesinden Aydın İline sürgün edilmesine itiraz ettiğimiz için bugün buradayız. AKP yöneticilerinin şikayeti üzerine arkadaşımızın sürgün edildiğini biliyoruz. Kamuoyu huzurunda başta Aydın İŞKUR İl Müdürünü, Arkadaşımızın sürgün edilme gerekçesini açıklamaya davet ediyoruz.

Değerli Basın Emekçileri, Sevgili Mücadele Arkadaşlarım;

Kamu kurumlarında atama ve görev yeri değişikliklerinin yasal bir gerekçeye dayandırılmak zorunda olduğunu biz Kamu Emekçileri olarak çok iyi biliyoruz. Aydın İŞKUR İl Müdürümüze soruyoruz? Kamu görevini yerine getirirken AKP yöneticilerine ayrıcalık tanımak, onları kapıda protokolle karşılama Türkiye İş Kurumu’nun misyonu/vizyonu mudur? Şube Müdürümüz AKP yöneticilerine ayrıcalık tanımadığı için onlardan özür dilemeye teşvik etmek hangi işleyişin bir parçasıdır?

Son olarak, Aydın İŞKUR Müdürümüz başında görev yaptığınız kurumu siz mi yoksa AKP İl ve İlçe Teşkilatları mı yönetiyor? Kamu görevine başlarken tüm Kamu Emekçileri, kamu hizmeti verirken yurttaşlarımıza karşı ayrımcılık yapamayacağın dair yemin ederek görevine başlar. İktidarda olan partinin değil, devletin memuru olduğu bilinci ile görevini yapar. Bugün parti devleti ve parti memurluğunu ülkemizde yerleştirmeye çalışanlar şunu çok iyi bilmelidir ki başarılı olamayacaklar.

Değerli Basın Emekçileri, Değerli Arkadaşlarım;

Şube Müdürümüzün sürgün edilmesi karşısında her türlü meşru zemini kullanarak mücadele edeceğimizi, kamuda eşitlik, adalet ve liyakat mücadelemizi yükselteceğimizi, kamu hizmeti verirken de yurttaşlarımıza ne olursa olsun, eşit davranmaya devam edeceğimizi bir kez daha kamuoyuyla paylaşmayı görev biliyoruz.

Biz insanca bir yaşam, güvenceli iş, güvenli bir gelecek istiyoruz!
Yaşasın onurlu mücadelemiz!
Yaşasın BES!

BÜRO EMEKÇİLERİ SENDİKASI
AYDIN ŞUBESİ