9. DÖNEM 1. BAŞKANLAR KURULU TOPLANTIMIZI GERÇEKLEŞTİRDİK!

362

Sendikamızın 9. Dönem 1. Başkanlar Kurulu Toplantısını, 8 Eylül 2022 Perşembe günü Şube Başkanlarımız ve İl Temsilcilerimizin katılımıyla, Tüm Bel Sen Toplantı Salonunda gerçekleştirdik.

9-10-11 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak KESK 10. Dönem 2. Danışma Meclisi Toplantısına taşımak üzere KESK bütünselliğinde bir mücadele takviminin oluşturulması ve Sendikamız tarafından yapılacak eylem ve örgütlenme programının oluşturulması için toplanan Kurulumuzda, aşağıdaki gündemler ele alındı.

  • Yaşanan yüksek enflasyonla birlikte Kamu Emekçilerinin yaşadığı gelir kaybının telafi edilmesi için Bütçe hakkının kullanılmasına ilişkin bir mücadele hattının oluşturulması ve 2023 yılında yapılacak olan 7. Dönem Toplu Sözleşmesinin gerçek anlamda bir Grevli ve Toplu İş Sözleşmesinin gerçekleştirilmesi,
  • Kurumlarda yakın süreçte yapılan promosyon anlaşmalarının oluşturduğu hak kayıplarının giderilmesi (Adalet Bakanlığında yapılan sözleşme ile elde edilen kazanımın doğru anlatılması), 2022 yılının sonunu itibarıyla Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere yenilenecek promosyon sözleşmelerinde taleplerin oluşturulması,
  • Yetki alanımızda bulunan ancak 3600 ek gösterge düzenlemesi dışında bırakılan Büro Emekçilerine de 3600 ek gösterge ve ek ödemelerin temel ücrete yansıtılması,
  • Diğer taraftan kurumların kendi özgünlüğünde yaşadıkları sorunların tespit edilerek ortaklaştırılması ve bir mücadele hattının oluşturulması.

Toplantımız, emek, demokrasi ve barış mücadelesinde kaybettiklerimiz anısına yapılan saygı duruşu, Genel Sekreterimiz Aziz Özkan’ın açılış konuşması ve Divan oluşumuyla başladı. Divanda Antalya Şube Başkanımız Devrim Mol ve Kocaeli Şube Başkanımız Yeliz Yılmaz Karstlarlı yer aldı.

Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Özer Avanaş’ın örgütlenme programıza ilişkin bilgilendirmesi, Şube Başkanlarımız ve İl Temsilcilerimizin gündemlere ilişkin konuşmaları, Yargı Yılı açılışı nedeniyle yapılan basın toplantısı ve Genel Bakanımız Bahadır Berdicioğlu’nun kapanış konuşmasıyla toplantımız sonlandırıldı.

Yaşasın örgütlü mücadelemiz!
Yaşasın BES!
Yaşasın KESK!