SAMSUN ŞUBEMİZ YARGI YILI AÇILIŞINA İLİŞKİN BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ: YARGI EMEKÇİLERİ SORUNLARINA ÇÖZÜM İSTİYOR!

230

Samsun Şubemiz, Yargı Yılı açılışı dolayısıyla 5.9.2022 Pazartesi günü basın toplantısı düzenleyerek, genelde ve Samsun’da Yargı Emekçilerinin sorunlarını ve taleplerimizi kamuoyuyla paylaştı.

Açıklamada, taleplerimizin karşılanması ve bağımsız bir yargı sistemi için mücadelemizin devam edeceğine vurgu yapılarak, tüm Yargı Emekçileri, haklı taleplerimiz için birlikte mücadele etmeye, Sendikamızda örgütlenmeye davet edildi.

Şube Başkanımız Yılmaz Tuluk tarafından okunan açıklamada aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA

YARGI YILI 1 EYLÜL’DE AÇILDI…
YARGI EMEKÇİLERİ ARTIK YETER DİYOR!

Adalet talebinin her türlü talebin önüne geçtiği koşullarda yargının bağımsızlığı ve Yargı Emekçilerinin sorunlarının çözümü için yıllardır mücadele ediyoruz. Açılış gününü taleplerimize dikkat çekmek için bir zemin olarak kullanmaya çalışıyoruz.

2010 referandumu sonrasında yargı alanında tahakküm kuran cemaat ve sonrasında mevcut iktidarın sistemini iktidarlarını güçlendirmek ve toplumsal muhalefeti susturmak için bir araç olarak kullandığı bir süreci yaşıyoruz. Mevcut yargı sistemi içerisinde bile benimsemedikleri kararları tanımayan siyasi iktidar, anayasal hakların kullanılmasını bile keyfi olarak engellemeye çalışıyor.

Cezasızlık nedeniyle kadın cinayetlerinin AKP iktidarında yüzde 1400 artması, kadın cinayetlerinin bu kadar arttığı bir dönemde İstanbul Sözleşmesinden bir imza ile çekilmek, adalet arayışının sosyal medya ve TV programlarında örgütlenerek aranması gibi garabetlerin yaşandığı bir ortamda siyasi iktidar, Yargıda reform iddiaları ile gündeme getirilen her yargı paketinde, sorunları çözmek bir yana siyasi iktidara bağımlı bir yargı yaratmaktan öteye gidememiştir.

Yargı mensupları bağımsızlıklarının sembolü olan düğmesiz cübbelerinin olmayan düğmelerini ilikleme yarışına girişmişlerdir.

Anayasa’da, ‘Laik, demokratik ve sosyal bir hukuk devletidir’ diye tanımlanan Türkiye Cumhuriyeti Devletine değil, dini esaslar üzerine şeriatla yönetilen din adamları tarafından adalet sağlanmaktadır.

Hal böyle iken yurttaşlarımızın hak, hukuk, adalet talebi için adına saray denilen adliyelere başvuruları her geçen gün artarak devam ediyor. Bir yandan yargı hizmetlerine ulaşmanın ekonomik bedelinin artması, bir yandan yıllarca süren dava süreçleri yurttaşlarımızın bu yargı sisteminden beklentilerini zayıflamaya devam ediyor.

ÇARPIK YARGI SİSTEMİNİN BEDELİ YARGI EMEKÇİLERİNE ÖDETİLEMEZ!

Bir yandan iş yükü, bir yandan mobbing, bir yanda keyfi olarak açılan soruşturmalar mesai kavramı gözetmeksizin çalışmaya zorlanan yargı emekçilerinin yargı paketleri sonunda, bırakın kazanım elde etmelerini mevcut kazanımlarını yitirerek açıklanan her yargı paketi sonunda kabus yaşamaktadırlar.

ARTIK YETER SORUNLARIMAZA ÇÖZÜM İSTİYORUZ!

Yeni yargı yılı açılırken bir kez daha taleplerimizi sıralıyoruz;

 • Sözleşmeli 4/B’li çalışanların hepsine kadro istiyoruz.
 • 2009 yılından bu yana Yargı Emekçilerinin ekonomik haklarında hiçbir ilerleme sağlanmamıştır. Aksine var olan havuz paralarının kaldırılması, iyileştirme olarak verilen fazla mesai ödemelerinin kesilmesi, ulaşım paralarının sadece Ankara, İstanbul ve İzmir’le sınırlandırılması gibi uygulamalarla ekonomik kayıpları artmıştır. Bu nedenle Yargı Emekçilerinin insanca yaşayacakları bir ücret için öncelikle ekonomik kayıpları giderilerek derhal ek zam verilmelidir.
 • Ayrım yapılmaksızın, tüm Yargı Emekçilerine mesai ücreti ödenmesi sağlanmalıdır.
 • Ulaşım ücretleri ayrımsız her ilde verilmelidir.
 • Havuz paralarının, Yargı Emekçilerinin lehine olacak şekilde düzenleme yapılarak ödenmesine tekrar başlanmalıdır.
 • Promosyon ücretlerinin tüm personele eşit şekilde ödenmesi yapılmıştır ama yeterli olmamış paralarımız vakıflara aktarılmış yetkili ama etkisiz sarı sendikalar tarafından yargı çalışanları satılmıştır.
 • Yargı Emekçilerinin de, diğer kamu görevlileri gibi 2802 sayılı Yasadan çıkarılarak 4483 sayılı Memurin Muhakematı Kanunu’na tabi olması için gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
 • Mobbinge maruz kalan personelin durumunun değerlendirilmesi, mobbingin önlenmesi amacıyla kurumlarda bir kurul oluşturulması, mobbing uygulayan amire yaptırım uygulanması için düzenleme yapılmalıdır.
 • Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarıyla kurum içinden atamalara devam edilerek, mülakat değil liyakat esas alınmalıdır.
 • Yargı hizmetleri sınıfı oluşturulmalı kadro ve unvanlar yeniden tanımlanmalıdır.
 • Avukatlık vekalet ücretine-ortalama %110 zam gelmiş halkımız savunma tarafından yüksek fiyatlarla mağdur olmuştur .

İlimiz Samsunda ise;

 • Sendika yöneticilerimiz ve üyelerimiz üzerindeki mobing baskı son bulsun gülünç disiplin soruşturmaları kaldırılsın.
 • Samsun Adliyesi ne yazık ki şu anda içinde görev yapılmıyor, koridorlar, merdiven altları, kalem yapılıyor, özellikle ön bürolar, danışma ve veznenin olduğu yerler havasız gürültülü güneş yüzü görmeyen yerlerdir. Burada çalışan yargı emekçilerinin hiçbir özeli kalmamıştır.
 • Bölge Adliye Mahkemesi (istinaf mahkemesi) ile Adli Yargı’nın iç içe olması doğru değildir ve kesinlikle bulunduğu yerden kaldırılmalıdır.
 • Samsun İdari ve İlk Derecedeki asansörler herkese hizmet vermelidir.
 • Samsun İcrasındaki fiziki koşullar iyileştirilmeli, ödenmeyen harçırahları acil ödenmelidir.
 • Avukatlar tarafından kullanılan robot yazılım mahkemelerde ve özellikle icralarda her gün iş yoğunluğu yaratmaktadır, yargı emekçileri ve avukatlar karşı karşıya gelmektedir. Bunun önüne geçilmelidir.

Samsun Büro Emekçileri Sendikası olarak Yargı Emekçilerinin taleplerinin karşılanması ve bağımsız bir yargı sistemi için mücadele etmeye devam ediyoruz.

Tüm Yargı Emekçilerini bu haklı mücadelemize sahip çıkmaya çağırıyoruz! 05/09/2022

Şube başkanı
Yılmaz Tuluk