SAMSUN ŞUBEMİZ, ADALET BAKANLIĞI’NDA EŞİT PROMOSYON TALEP ETTİ…

2017

Samsun Şubemiz, Adalet Bakanlığı’nda eşit promosyon talebiyle basın toplantısı düzenledi.

3 Ağustos 2022 Çarşamba günü Şubemiz binasında düzenlenen ve Şube Başkanımız Yılmaz Tuluk tarafından okunan açıklama aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA

‘’Avrupa’da emekliler ülke ülke gezerken, ülkemizdeki emekliler daha fazla promosyon için banka banka geziyor.’’

Yeni promosyon anlaşmaları 34.300TL’yi geçerken, eski promosyon anlaşmaları yeniden düzlenmelidir.

Adalet Bakanlığı’nın Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ile yapmış olduğu 2017 – 2022 yılları banka promosyon anlaşmasının süresi bitiyor.

Banka promosyon anlaşması uyarınca 341 TL ve her çalışanın maaşının %10’u oranında olacak şekilde ödeme yapılmakta idi. Maaş üzerinden ödeme yapılan bu anlaşma, adalet kavramı kutsallığı açısından önemlidir.

20/07/2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/21 nolu Başbakanlık Genelgesinin 5. Maddesinde “Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba her personel için ‘eşit tutarlarda’ aktarılmak suretiyle ödenecektir.” denilmektedir.

Adalet Bakanlığı çalışanlarının bugünkü sorunlarının başında gelenlerden biri de ‘’Banka Promosyon Sözleşmesi’’dir. Sözleşmede adaletsizlik vardır. Bankayla yapılan 5 yıllık sözleşme gereği, her yıl Ekim ayında Adalet Bakanlığı çalışanlarına maaşlarının yüzde 10’u oranla ödeme yapılmaktadır. Problem tam olarak buradadır; bugün baktığımızda Türkiye genelinde iki yüz bine yakın Adalet Bakanlığı personeli vardır. Bunların yüzde 10’u hakim ve savcılar, diğer yüzde 90’lık kısmı ise Adliyelerde çalışan yargı emekçileridir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre bankacılık sektörü net karı 2022 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle %434,1 artışla 132 milyar 101 milyon lira olmuştur.

2017 – 2022 yılları arasında Türkiye Vakıflar Bankası ile yapılan anlaşmada Türkiye genelinde tüm Adliyelerin ihale bedeli, gider avansları, harçlar, teminatlar, icra dairelerinin kasa ve emanet hesapları aynı banka ile yapılmış olup, diğer kurumlara göre daha çok kar oranı düşünüldüğünde, yargı emekçilerinin kat kat promosyon alması gerekmektedir.

TÜM ÇALIŞANLAR BİR BÜTÜNDÜR!

‘Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı Bakanlığı Değildir’

17 Bakanlığın 16’sı eşit promosyon alırken, sadece Adalet Bakanlığında eşitsizlik vardır.

“Adalet Bakanlığı’nda görev yapan zabıt katipleri, mübaşirler, infaz koruma memurları, yazı işleri müdürleri, şoförler, doktorlar, psikologlar, öğretmenler, hemşireler, sosyal çalışmacılar, teknisyenler, icra katipleri, hizmetliler, özel güvenlikler, sözleşmeliler, daimi işçisi ve tüm memurları bir bütündür. Bizler, bu ücretlerin eşit dağıtılmasını istiyoruz.

Sağlık Bakanlığı’nda doktor ve hizmetli, Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen ve diğer personeller, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda işçi ile memur arasında promosyon ödemesini kamu çalışanları eşit bir şekilde almışlardır.

Adalet Bakanlığı’nda yenilenecek banka promosyon sözleşmesinde, maaş üzerinden yüzde verilerek promosyon anlaşması uygulaması yerine, üzerinde anlaşılan promosyon miktarının unvan ayrımı yapılmaksızın herkese 2 yıllık promosyon anlaşması için birinci sınıf hakimin 1 maaşı kadar promosyon verilmelidir.

PROMOSYON TALEPLERİMİZ:

  • Mevcut promosyon sözleşmelerinin iptali veya yenilenmesi için harekete geçmeliyiz, Kamu emekçileri ve üyesi oldukları sendikalar ilgili kamu kurum ve kuruluşuna başvurarak promosyon sözleşmelerinin değişen şartlara uyumunun sağlanmasını, yenilenmesini istemelidir.
  • Kamu idareleri ilgili bankalardan revizyon talep etmelidir. Bu revizyonun yapılmaması durumunda sözleşmeler idare tarafından tek taraflı feshedilmeli ve yeni ihale açılmalıdır.
  • Uygulama birliği sağlanması için bu konuda merkezi bir idari karar çıkarılmalı ve promosyon sözleşmelerini bütün kurum ve kuruluşların yenilemesinin önü açılmalıdır.
  • Yeni sözleşmeler 1 veya 2 yıllık olarak yapılmalı ve beklenmeyen durumlar için hüküm konulmalı, cayma hakkı gelmelidir.

Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!
Yaşasın BES!
Yaşasın KESK!

Yılmaz TULUK
Şube Başkanı