ARTVİN İL TEMSİLCİLİĞİMİZ SARP GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNDE YAŞANAN BASKI, SÜRGÜN VE MOOBİNGE İLİŞKİN BASIN AÇIKLAMASI YAPTI: İNSAN ONURUNA YAKIŞIR BİR ÇALIŞMA ORTAMI İSTİYORUZ!

293

Artvin İl Temsilciliğimiz, Sarp Gümrük Müdürlüğü’nde çalışan memurlara yapılan baskı, mobbing ve sürgünlere karşı basın açıklaması gerçekleştirdi.

Açıklamada; BES olarak gümrük çalışanlarının yanında olduğumuza ve hukuk dışı uygulamaların takipçisi olacağımıza vurgu yapıldı.

27 Temmuz 2022 Çarşamba günü gerçekleştirilen basın açıklamasına siyasi partiler ve STK’ler de katılarak destek verdi.

Artvin İl Temsilcimiz Cavit Aydın tarafından okunan açıklama aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA

İsmi daha öncede personele mobbing, baskı ve cinsiyetçi konuşmalarla gündeme gelen Kaçkar Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü bu uygulamalarına devam ediyor.

Daha önce de kameralardan gümrük sahasını izleyerek muhafaza memurları başta olmak üzere tüm personele; dinlenmek için oturan, zaruri ve zorunlu ihtiyaçları için yerinden ayrılan, personelin sakalı, duruşu ve kılık kıyafetinden dolayı azarladığı hatta hakaret ettiği ve bunları personel üzerinde geçici görevlerle bir baskı aracına dönüştürdüğü söylemleri üzerine 15.03.2022 tarihinde sendika olarak yaptığımız görüşmede bu iddiaları reddetmiş, personelle hiçbir sıkıntısı olmadığını dile getirmiştir.

19.07.2022 tarihinde Sarp Gümrük Kapısına makam aracıyla giriş yapan Bölge Müdürü araç yoğunluğundan dolayı geçiş yapamaması üzerine tayini çıkan ve Sarp Gümrük Müdürlüğünde görev süresi biten bir gümrük çalışanı arkadaşımızı Türkgözü Gümrük Müdürlüğüne sürgün edercesine geçici göreve göndermiştir. Daha öncede birçok gümrük çalışanını bu şekilde bakanlığın vermiş olduğu geçici görevlendirme yetkisini çalışanlar üzerinde baskı aracına dönüştürüp kötüye kullanmak suretiyle bu yetkiyi memura ceza verircesine kullandığı bilmekteyiz. Gümrük çalışanlarının gecesini gündüzüne katıp vardiya sistemiyle ağır çalışma pullarıyla çalıştıkları gümrüklü sahalarda bu ve benzeri uygulamalarla çalışma hayatını zorlaştıran ve personelde huzur bırakmayan uygulamaları kabul etmiyoruz.

Bunların yanında hastalık durumlarında alınan hastalık raporlarının dahi hakem heyetlere gönderilerek hasta yatağından kalkıp hastanelerde personelin gezdirildiği uygulamaları reddediyoruz. Bu tür uygulamaların ve kurumu zarara uğratan keyfi geçici görevlendirmelerin son bulmasını talep ediyoruz.

Bu hususlarda sendika olarak gümrük çalışanlarının yanında olacağımızı, hukuk dışı uygulamaların takipçisi olacağımızı basına ve kamuoyuna duyururuz.

Büro Emekçileri Sendikası Artvin İl Temsilciliği