HAZİNE VE MALİYE BAKAN YARDIMCISI SAYIN MAHMUT GÜRCAN İLE YAPILAN GÖRÜŞMENİN BİLGİ NOTU

561

19 Temmuz 2022 tarihinde Genel Başkanımız Bahadır BERDİCİOĞLU, Genel Eğitim ve Örgütlenme Sekreterimiz Özer AVANAŞ ve Genel Mali Sekreterimiz İsmet TEMEL’in katılımıyla Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Sayın Mahmut GÜRCAN ile görüşme gerçekleştirilmiş olup, yapılan görüşmede aşağıdaki konu başlıklarına ilişkin görüş ve önerilerimiz paylaşılmıştır:

1- Enflasyon Farkının Maaşlara Eksik Yansıtılması

2021 yılı Ağustos ayında imzalanan Toplu İş Sözleşmesi ile 2022 takvim yılında kamu çalışanları ve emeklilerine %5+7 oranında maaş zammı ve ilaveten enflasyonun maaş zammından fazla çıkması durumda enflasyon farkının maaşlara yansılatılacağı esası benimsenmiş olduğunu, ancak Temmuzda yapılan maaş artışlarında Maliye Bakanlığınca yayınlanan genelgede Temmuz ayı artışlarının TİS hükümlerine aykırılık içerdiği ve enflasyon farkını maaşlara eksik yansıtılarak çalışanların mağdur edildiği belirtilmiştir.

2- 3600 Ek Gösterge

3600 ek gösterge düzenlemesinin olumlu bulunmakla birlikte, düzenleme 3600 ek gösterge altında kalan başta sosyal güvenlik kurumu, Yargı çalışanları, İş-Kur çalışanları, Gelir Uzmanı unvanı dışında kalan Maliye bakanlığı çalışanları ve İçişleri Bakanlığı gibi kurumlarda çalışan genel idari hizmetler sınıfında çalışan personelde hayal kırıklığı yarattığını ve yeni bir düzenleme ile yaşanan bu mağduriyetin giderilmesi yönünde haklı bir beklenti oluştuğu belirtilmiştir.

3- 666 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Kayıplarımız

2012 yılında çıkarılan 666 sayılı kanunun hükmünde kararname ile Sosyal Güvenlik Kurumu, İŞKUR ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı çalışanlarının ikramiye ve İstanbul farklarının kaldırıldığını Anayasa mahkemesinin ilgili kararnamenin mali hükümlerini iptal etmesine rağmen bugüne kadar bu farkların ödenmediğini yine Maliye bakanlığında uygulanan yüz saat fazla mesai uygulamasının sınırlandırıldığını ve bu uygulamanı çalışanları olumsuz etkilediği ifade edilmiştir.

4- Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir ve Giderde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı

Bakanlık bünyesinde yapılan görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında uygulanan mülakat uygulamasının mağduriyet yarattığı ifade edilmiştir.

​5- İstihdam Yetersizliği

Kurumda Yaşanan Personel Eksikliği: Büyük şehirler başta olmak üzere kurumun tamamında ciddi bir personel eksikliğinin bulunduğu, emeklilikle birlikte genç çalışanların kurum değişikliği talebinin sürekli eksik istihdam yarattığı ifade edilmiştir. Yaşanan sorunun telafisi anlamında kurumda yeniden bir yapılanmaya gidilmesi Mali Hizmetler Sınıfının İhdas edilmesi gerektiği belirtilmiştir.

6- Gelir Uzmanlığı Unvanının Görev Tanımındaki Belirsizlik

Yine vergi daireleri başta olmak üzere servis yönetimleri ve diğer idari kadroların ihdasında sınav esasına göre bir yapılanmanın ve Gelir Uzmanlığı unvanının görev tanımındaki belirsizliğin ortadan kaldırılması ve Gelir Uzmanlarına inceleme yetkisi verilmesi talep edilmiştir.

​7-Yol ve Kira Yardımı

Yol Ücreti;  Kurum çalışanlarının İstanbul ve Ankara da merkez binada çalışanların servis imkânından faydalandığı ve bunun dışında Ankara’da bulunan vergi daireleri ve diğer illerde çalışanların servis imkânından faydalanamadığını ve yaşanan ekonomik krizle birlikte artan ulaşım maliyetlerinin çalışanlara ciddi maliyet oluşturduğu ve servis imkânının bütün kurum çalışanlarına sağlanması gerektiğinin önemine değinilmiştir.

Kira Yardımı; Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerde yaşanan kira artışlarının çalışanları zor durumda bıraktığını ve çalışanlar büyük şehirlerde çalışmak istemediğinden oluşan yoğun tayin talebinden dolayı kurumlarda sürekli eksik istihdamın açığa çıktığı belirtilmiş olup, bu olumsuzluğun ortadan kaldırılması için çalışanlara kira yardımı yapılması gerektiği belirtilmiştir.

8- Kariyer Planlamasının Olmaması

TÜİK ile ilgili kurumda kariyer planlamasının olmamasının çalışanların 30 yıllık çalışma süreleri boyunca hep aynı unvan, maaş ve makamlarda görev yapmaları moral ve motivasyon kaybına neden olduğu dile getirilmiştir.

9- 4/B’lilerin Kadro Geçirilmesi

TÜİK’te görev yapan 4/B’li sözleşmeli personelin kadroya alınma talepleri dile getirilmiştir.

10- Yemek ve Servis İmkanı

Tüm bunlara ilaveten TÜİK Taşra Teşkilatında yemek ve servis imkânının bulunmaması vurgulanarak, hiç değilse merkez personeline sağlanan otobüs kartlarının Bölge Müdürlükleri içinde verilmesi talep edilmiştir.