GELİR İDARESİ BAŞKAN YARDIMCISI SAYIN MUSTAFA KILINÇ İLE GÖRÜŞTÜK…

381

Mecliste görüşülmekte olan torba yasa ile yasalaşması beklenen 3600 ek gösterge düzenlemesinde Gelir uzmanlığına ilişkin düzenlemede oluşan tereddütlerin ortadan kaldırılmasına yönelik görüş ve önerilerimizi iletmek üzere Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz ve Ankara 1 No’lu Şube Başkanımız Ercan Erdoğan’ın katılımıyla, Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Sayın Mustafa KILINÇ ile görüşme gerçekleştirilmiştir.

30 Haziran 2022 Perşembe günü gerçekleştirilen görüşmede; yapılan düzenlemeye ilişkin BES olarak aşağıdaki tereddütlerimiz Sayın Musa KILINÇ’a iletilmiştir:

Gelir Uzmanlığına ilişkin öneride ek ödeme cetvelin (h) bendinde kariyer uzmanlığın yeterliliğe tabi kadroları içerdiğini, kurum içinden sınava girerek uzman olanların aynı cetvelin (i) bendinde tanımlandığını ve bu düzenlemenin geçmiş süreçte kurum çalışanları tarafından dava konusu yapıldığının altı çizilmiş, düzenlemenin mevcut haliyle yasalaşması halinde kurum içinden kurum içi uzmanlık özel sınava girerek uzman olanların emeklilikte sorun yaşayabilecekleri belirtilmiştir.

Aynı düzenleme ile idari kadroya da 3600 ek gösterge verilmesinin, görev ve sorumluluk yetki kullanımında problem oluşturacağı ifade edilmiştir.

TBMM’de yasalaşması beklenen tasarının bu haliyle geçmesinin, kamuda ek gösterge uygulamasında yaşanan adaletsizliği derinleştireceği, ekonomik büyüme ve toplumsal gelişmeye paralel olarak 3600 ek göstergenin temel alınarak yetki ve sorumluluk dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi gerektiği belirtilmiştir.