4/C’DEN 4/B’YE GEÇEN PERSONELE “KIDEM ÜCRETİ ESASINA GÖRE MAAŞ ÖDEMESİ” TALEBİMİZE İLİŞKİN BAŞVURU DİLEKÇESİ HAZIRLADIK!

598

657 sayılı Kanun’un 4/C maddesi kapsamında geçici personel olarak çalışmakta iken, kanuni değişiklik üzerine “sözleşmeli personel” statüsünde geçirilmiş olmakla birlikte anılan statüde de aynı görevi aynı şekilde yerine getirmeye devam eden personelin maaşlarının “kıdem ücreti esasına göre” yeniden belirlenmesi ve belirlenen tutar üzerinden maaş ödemesi yapılması talebine ilişkin Sendikamız tarafından başvuru dilekçesi hazırlanmıştır.

Dilekçemizi Şube ve Temsilciliklerimizden temin edebilirsiniz.