23 HAZİRAN ULUSLARARASI KAMU HİZMETLERİ GÜNÜ: DAHA FAZLA İSTİHDAM, İNSANCA YAŞAMAYA YETECEK ÜCRET

60

Bugün Uluslararası Kamu Hizmetleri günü yani biz kamu emekçilerinin günü. 23 Haziran BM tarafından Kamu Hizmeti Günü olarak ilk defa 2002 yılında kabul tanındı. BM bu kararı kamu hizmetlerinin toplum açısından kıymetini göstermek, kamu hizmetlerinin kalkınmadaki rolünü vurgulamak, kamu emekçilerinin hakkını teslim etmek ve daha fazla kişinin kamuda çalışmasını teşvik etmek gibi genel amaçlar çerçevesinde almıştır.

BM tarafından böyle bir gün belirlenmesine rağmen hükümetler uyguladıkları neoliberal politikalar sonucunda kamusal hizmetlerde dünya genelinde küçülmeye gitmiştir. Birçok ülkede kamusal hizmetlerin taşeronlaştırılmış, özelleştirilmiş, kamu emekçilerinin ücretleri düşürülmüş, “eşit işe eşit ücret” ilkesinden uzaklaşılmış veya kamuda istihdam edilen emekçilerin sayısının azaltılmıştır.

20 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) iktidarı döneminde bu politikalar Türkiye’de de uygulanmıştır. Kamu emekçilerinin yaşadığı sorunlar katlanarak artmıştır. İktidarın izlediği politikalar sonucunda ekonomik kriz giderek derinleşmiş ve toplumun geniş kesimleri gibi kamu emekçilerinin de yaşamı zorlaşmıştır.  Mayıs ayında açıklanan yıllık  %73,5 oranlı enflasyon 1997’deki %99,09 yıllık enflasyonundan bugüne son 25 yılda ulaşılan en yüksek resmi enflasyon olarak tarihe geçmiştir.

Eğitim, sağlık, ulaşım, enerji gibi alanlarda izlenen özelleştirmelerin sonucu olarak hem bu hizmetlere ödenen ücretler artmış hem hizmetlerin niteliği düşmüştür. Özelleştirmelerin kamu emekçilerinin çalışma koşullarını ağırlaştırdığı ve kötüleştirdiği de bir diğer gerçektir. İzlenen bu taşeronlaştırma ve özelleştirme politikalarının kadın kamu emekçilerini daha da olumsuz etkilemektedir. AKP döneminde hazırlanan bütçelerde toplumsal cinsiyet eşitliği yok sayılmış, güvencesiz ve esnek çalışma biçimi cinsiyetçi bir şekilde kadın emeği esas alınarak hayata geçirilmiştir.Bu durum çalışma yaşamında kadın emekçiler için daha fazla mobing ve ayrımcılığa neden olmuştur.

Kamu emekçileri kamusal hizmetlerin en temel bileşenidir. Bizlerin insanca yaşamaya yetecek ücret alması, uygun koşullarda hizmet üretmemiz, sendikal faaliyetlerimizi yürütürken herhangi bir baskı görmememiz BM’nin 23 Haziran’ı kamu hizmetleri gününün ruhuna uygun olacaktır.

Daha nitelikli kamu hizmetleri sunmak için taleplerimiz açık ve net:

Kamu hizmetlerine daha fazla bütçe,

Daha fazla ve güvenceli ve kadrolu istihdam,

İnsanca yaşamaya yetecek ücret.

KESK olarak kamuda daha fazla istihdam, insan onuruna yakışır ücret ve daha nitelikli kamu hizmetleri için mücadele yürütmeye devam edeceğiz.