BÜRO EMEKÇİLERİNİN ONURLU SESİ BES 24 YAŞINDA…

157

BÜRO EMEKÇİLERİNİN ONURLU SESİ BES 24 YAŞINDA…

İnsan Onuruna Yaraşır Çalışma ve Yaşam Mücadelemizde Nice Nice Yıllara…

Büro Emekçileri Sendikası olarak 24 yıldır kararlılıkla, inançla, umutla mücadele etmeye devam ediyoruz.

3 Şubat 1 992’de Tüm Maliye-Sen,

17 Şubat 1 992’de Tüm Yargı-Sen,

11 Mayıs 1 992’de Tüm Sosyal-Sen,

28Eylül 1992’de Turizm-Sen,

12Kasım 1 992’de Emek-Sen,

3 Ağustos 1 993’te Tüm Banka-Sen fiili ve meşru temelde kuruldu.

Kuruluş sürecinde işkolunda güçlü bir sendika kurmayı hedefleyen sendikalarımız, büro işkolunda 22 Haziran 1998’de BES’i kurdu.

Emek-Sen, Turizm- Sen ve Tüm Maliye-Sen kendi genel kurullarında BES’e katılma kararı aldılar.

4688 sayılı ‘Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası’nın çıkarılmasıyla da Tüm Sosyal-Sen, Tüm Banka-Sen ve Tüm Yargı-Sen’de BES’e katıldı.

Şu anda BES, anılan tüm bu sendikaları bünyesinde birleştirmiş olarak 51 kamu kurumunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Taşı delen suyun gücü değil damlaların sürekliliğidir inancıyla, bundan sonra da yılmadan, emeğin evrensel değerleri üzerinden, özelde Büro Emekçilerinin, genelde Kamu Emekçilerinin talepleri için mücadele etmeye devam edeceğiz.

BES’in Tarihi…

BES’in tarihi; Büro Emekçilerinin insanca yaşam, güvenceli iş, güvenli gelecek mücadelesinin tarihidir.

BES’in tarihi; Eşit, özgür, bir arada barış içinde, laik ve demokratik bir memleket mücadelesinin tarihidir.

BES’in tarihi; Doğanın talanına karşı, derelerin, nehirlerin özgür akması, kentlerimizdeki kültür mirası değerlerimizin talanına karşı verilen mücadelenin tarihidir.

BES Mücadele Eder…

BES; Engelli yurttaşlarımızın her türlü taleplerinin karşılanması için mücadele eder.

BES; Her türlü ayrımcılığa ve ötekileştirmeye karşı mücadele eder.

BES; Mülakat, mobbing, rotasyon ve performans uygulamalarına karşı mücadele eder.

BES; KHK, OHAL ve tek adam rejimine karşı mücadele eder.

BES; Kadınların, LGBTİ bireylerin eşitliği, özgürlüğü ve yaşam hakkı için mücadele eder.

BES; Kadın emeğinin ucuz işgücü sayılmasına karşı mücadele eder.

BES; Kadına yönelik her türlü şiddet ve tacize karşı mücadele eder.

BES; Çocuk istismarına karşı mücadele eder.

BES; Toplumsal hayatın dinselleştirilmesine karşı mücadele eder.

BES; Parasız sağlık ve parasız, laik, bilimsel ve anadilinde eğitim için mücadele eder.

BES; Emekliliği kamu güvencesinden çıkaran finans şirketlerine sermaye birikimi sağlayan zorunlu bireysel emeklilik sistemine karşı mücadele eder.

BES İnsanca Bir Yaşamı Savunur…

BES; savaşa karşı barışı, emperyalizme karşı bir arada yaşamı ve halkların kardeşliğini, karanlığa karşı laikliği ve demokrasiyi savunur.

BES; Adil bir vergi, bağımsız yargı, kamusal sosyal güvenlik sistemini savunur.

BES; Eşit işe eşit ücreti, İşyerlerinin demokratikleşmesini, İşyerlerinde örgütlenmeyi savunur.

BES; Din, dil, ırk ve mezhep ayrımına karşı, inançlara ve kültürlere saygıyı, halkların kardeşliğini savunur…

Bugün BES’te anlam bulan, Büro Emekçilerinin mücadelesinde emeği geçen, yaşamlarını kaybeden mücadele arkadaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, BES’i birlikte büyüttüğümüz Büro Emekçilerine ve emek dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.

24.YILIMIZ KUTLU OLSUN!

Yaşasın, emek, barış, demokrasi ve insanca bir yaşam mücadelemiz!
Yaşasın BES!
Yaşasın KESK!