ADANA ŞUBEMİZ: NE ADLİYELER SARAY, NE DE ÇALIŞANLAR KAPIKULUDUR! YARGI EMEKÇİLERİ AÇLIĞA MAHKUM EDİLEMEZ!

97

Adana Şubemiz, 6 Haziran 2022 Pazartesi günü Adana Adalet Sarayı önünde gerçekleştirdiği basın açıklamasında, %70 zamla 27 TL’ye çıkartılan yemek ücretinde kurum katkısının 3 TL’de kalmasını protesto etti.

Açıklamada; Personel yetersizliği, iş yükü fazlalığı, düşük ücretler gibi devasa sorunların altında ezilen Yargı Emekçilerinin özlük haklarında iyileştirme yapılması şöyle dursun, her geçen gün daha da kötü çalışma koşullarına, yoksulluğa hatta açlığa mahkûm edildiği belirtilerek, bu durumun kabul edilemez olduğuna vurgu yapıldı.

Şube Başkanımız Fatma Sarıoğuz Güney tarafından okunan açıklama aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli Basın Emekçileri;

Ne Adliyeler saray ne de çalışanlar kapıkuludur. Diğer hiç bir kurumda olmadığı gibi “Yargı Mensubu”, “Hâkim ve Savcılar” ve “Yargı Çalışanı” gibi hiyerarşik bir kast sisteminin içinde yer alan ve Hâkim ve Savcıların özlük haklarında yapılan iyileştirmelerden bir türlü nasibini alamayan yargı emekçilerinin ekonomik haklarında 2009 yılından bu yana hiçbir ilerleme sağlanamamış, aksine var olan havuz paralarının kaldırılması,  fazla mesai ödemelerinde yaşanan budamalar, ulaşım paralarının sadece Ankara, İstanbul ve İzmir ile sınırlı tutulması gibi uygulamalarla ekonomik kayıpları her geçen gün biraz daha arttırılmıştır. Personel yetersizliği, iş yükü fazlalığı, düşük ücretler gibi devasa sorunların altında ezilen yargı emekçilerinin özlük haklarında iyileştirme yapılması şöyle dursun, her geçen gün biraz daha kötü çalışma koşullarına, yoksulluğa hatta açlığa mahkûm edilmesi kabul edilemez, kabul etmeyeceğiz.

Değerli Basın Emekçileri;

Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği’nin, 4. maddesinde, Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere, bu Yönetmelik kapsamına dâhil memur kadrosu adedine göre kurum bütçelerine konulacak ödeneklerle karşılanacağı, ödenek dağıtımının yemek servisi kurulacak kurumdaki memur sayısının dikkate alınması suretiyle yapılacağı ve yemek bedelinin bütçeden karşılanamayan kısmının yemek yiyenlerden alınacağı hüküm altına alınmıştır.

Diğer taraftan, 2 Sıra No.lu Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği ile 2022 yılında öğle yemeği se

rvisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgari yemek bedellerine ilişkin esaslar belirlemekte, 2022 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan Ek Gösterge durumlarına göre 2,07 TL ile 8,44 TL arasında günlük yemek bedeli alınacağı belirlenmiştir.

Hal böyle iken ve yıllık enflasyon resmi rakamlarla Mayıs 2022 sonu itibari ile %73,50 ile son 20 yılın en yüksek seviyesine ulaşmışken, memurlara verilen ve müjdeler üstüne müjdelerle duyurulan %30’luk artış; elektriğe, doğalgaza, akaryakıta dolayısıyla iğneden ipliğe birçok şeye yapılan zamlarla

daha verildiği ayda buhar olup uçmuşken Adana Adliyesinde çalışan yargı emekçilerinin öğle yemeği ücreti yapılan % 70’lik zamla 18,36 TL’den 27,00 TL’ ye çıkarılmıştır. Ancak buradaki asıl trajedi 27,00 TL yemek bedelinin 3,00 TL’sinin Devlet Memurları Yiyecek Yardımı ödeneğinden karşılanırken kalan 24,00 TL’nin personele yüklenmiş olmasıdır. Zamdan önceki 18,36 TL yemek bedelinin 14,50 TL’sinin personelden 3,86 TL’sinin Devlet ödeneğinden karşılandığı, fiyatın artması ile beraber zaten yok hükmünde olan bu ödeneğin biraz daha azalıyor olması insan aklının alaya alınması değildir de nedir.

Değerli Basın Emekçileri;

Her ne kadar, Devlet Memurları Yiyece

k Yardımı Yönetmeliği’nin 4. maddesinde, Yiyecek yardımının gerektirdiği giderler, yemek maliyetlerinin Ankara, İstanbul ve İzmir illeri için üçte ikisini, diğer iller için yarısını aşmamak üzere karşılanacağı hüküm altına alınmış olsa da, Adana Adliyesinde olduğu gibi fiili durumda 27,00 TL yemek bedelinin 3,00 TL gibi komik bir kısmı Devlet katkısı olarak karşımıza çıkmaktadır.

Yine, 2 Sıra No.lu Devlet Memurları Y

iyecek Yardımı Yönetmeliği Uygulama Tebliği ile 2022 yılında memurlardan alınacak yemek bedelleri Ek Gösterge durumlarına göre 2,07 TL ile 8,44 TL arasında belirlenirken, Adana Adliyesinde çalışan yargı emekçilerinden alınan 24,00 TL günlük yemek bedeli ve 3.00 TL de kalan kurum katkısı ülkemizdeki hak/hukuk/adalet olgusundaki hazin tabloyu maalesef ve ironik bir şekilde hak/hukuk/adalet dağıtmakla mükellef adalet sarayında bir kez daha gözler önüne sermiştir.

Değerli Basın Emekçileri;

Kamu çalışanlarının mağduriyeti sadece artan yemek ücretleri ile kalmamaktadır. Akaryakıta neredeyse günlük olarak yapılan zamlar kaçınılmaz olarak ulaşımı da etkilemiş ve şehir içi ulaşım ücretleri kontrolsüz bir şeklide artmıştır. Ulaşım giderleri kamu çalışanları açısından büyük bir ekonomik yük oluşturmaktadır. Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde ödenen ulaşım ücretlerinin diğer illerde görev yapan çalışanlara da ödenmesi eşitsizliği ortadan kaldıracağı gibi önemli bir mağduriyeti de giderecektir.

Ayrıca, Yeni Adliye Binasındaki me

rkezi soğutma sisteminin bu yaz da çalışmaması halinde (ki bu durumun geçici kabul ile taşınılan yeni binanın kesin kabul işlemlerini yürüten yüklenici eksikliklerinden kaynaklandığı belirtilmiştir.) personelin geçen yaz olduğu gibi bu yaz da 50 dereceyi bulan odalarda hizmet sunmaya mahkûm edileceği kaygımızı ve bu konunun takipçisi olacağımızı bir kez daha dile getirmek istiyoruz.

Değerli Basın Emekçileri;

Resmi rakamlarla %73,50, bağımsız kuruluşların yaptığı araştırmalara göre %160’lara varan enflasyondan nasibini alan yemek ücretlerindeki fiyat artışlarının bedeli Adana Adliyesinde çalışan yargı emekçilerinde olduğu gibi memurların sırtına yüklenerek, emekçilerin adeta açlığa mahkûm edilmesi, 3,00 TL gibi trajikomik tutarlarda yapılan Devlet Memurları Yemek Ödeneğinin kabul edilmesi mümkün değildir. Pandemi sürecinde de olduğu gibi emeği ve alın teri ile özverili bir şekilde çalışan tüm kamu çalışanlarına nitelikli ve ücretsiz yemek hizmeti sağlanması, Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde olduğu gibi diğer illîlerde de memurlara ulaşım ücreti ve

rilmesi ya da ücretsiz ulaşım olanağı sağlanması, Adana’nın adeta cehennemi aratmayan yaz aylarında klima sorunun bir kez daha yaşanmasının önüne geçilerek ivedilikle çözüme kavuşturulması taleplerimizde ısrarcı olmaya devam edeceğimizi, en son 6.sı düzenlenen Toplu (Satış) Sözleşmesinde yemek ve ulaşım sorunlarını sözleşme hükümlerine dâhil etmeyerek memurların beslenme gibi en temel ihtiyaçlarında bile bu kadar mağduriyet yaratılmasına aracılık eden sözde yetkili sendikaları da türlü bahanelerle kaçışa değil sorumluluk üstlenmeye bir kez daha çağırıyoruz.

YAŞASIN ÖRGÜTLÜ MÜCADELEMİZ!
YAŞASIN BES!YAŞASIN KESK!