DİYARAKIR (AMED) ŞUBE OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL İLANI

128

Büro Emekçileri Sendikası Diyarbakır (Amed) Şubesinin Olağanüstü Genel Kurul toplantısı, 24 Haziran 2022 tarihinde, saat 10.00’da aşağıdaki gündemleri görüşmek üzere  Ekinciler Cad. Kalender Center Kat:6 No:9 Ofis/DİYARBAKIR adresindeki Eğitim Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube toplantı salonunda yapılacaktır.

Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı 25 Haziran 2022 tarihinde, Ekinciler Cad. Kalender Center Kat:6 No:9 Ofis/DİYARBAKIR adresindeki Eğitim Sen Diyarbakır 1 Nolu Şube toplantı salonunda, aynı gündem ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın yapılacaktır.

GÜNDEM

  1. Yoklama, açılış, saygı duruşu,
  2. Divan oluşumu,
  3. Açılış Konuşması
  4. Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulları asıl ve yedek adaylarının tespiti,
  5. Dilek ve temenniler,
  6. Seçimler,
  7. Kapanış

İLAN OLUNUR