SAMSUN ŞUBEMİZ “YARGIDA ADALETLİ PROMOSYON” TALEBİYLE BASIN AÇIKLAMASI GERÇEKLEŞTİRDİ..

10116

Samsun Şubemiz “Yargıda Adaletli Promosyon” talebiyle Yeni Adliye Binası önünde 31.05.2022 tarihinde basın açıklaması gerçekleştirdi.

Samsun Adliyesi İşyeri Temsilcimiz Satı TEMİR tarafından okunan basın açıklaması  aşağıdadır.

BASINA VE KAMUOYUNA

Adalet Bakanlığı’nın Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı ile yapmış olduğu 2017 – 2022 yılları banka promosyon anlaşmasının süresi bitiyor.

Banka promosyon anlaşması uyarınca 341 TL ve her çalışanın maaşının %10’u oranında olacak şekilde ödeme yapılmakta idi. Maaş üzerinden ödeme yapılan bu anlaşma, adalet kavramı kutsallığı açısından önemlidir.

20/07/2007 tarihli ve 26588 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2007/21 nolu Başbakanlık Genelgesinin 5. Maddesinde “Dağıtılacak promosyonlar, ilgili banka tarafından personel adına açılan hesaba her personel için ‘eşit tutarlarda’ aktarılmak suretiyle ödenecektir.” denilmektedir.

Ancak“ Adalet Bakanlığı çalışanlarının bugünkü sorunlarının başında gelenlerden biri de ‘Banka Promosyon Sözleşmesi’dir. Söz konusu sözleşmede adaletsizlik vardır. Bankayla yapılan 5 yıllık sözleşme gereği, her yıl Ekim ayında Adalet Bakanlığı çalışanlarına maaşlarının yüzde 10’u oranla ödeme yapılmaktadır. Problem tam olarak buradadır; bugün baktığımızda Türkiye genelinde iki yüz bine yakın Adalet Bakanlığı personeli vardır. Bunların yüzde 10’u hakim ve savcılar diğer yüzde 90’lık kısmı ise diğer çalışanlar oluşturmaktadır.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun verilerine göre bankacılık sektörü net karı 2022 yılı Mart ayı sonu itibariyle %295.1 olmuştur.

2017 – 2022 yılları arasında Türkiye Vakıflar Bankası ile yapılan anlaşmada Türkiye genelinde tüm Adliyelerin ihale bedeli, gider avansları, harçlar, teminatlar, icra dairelerinin kasa ve emanet hesapları aynı banka ile yapılmış olup, diğer kurumlara göre daha çok kar oranı düşünüldüğünde, yargı emekçilerinin kat kat promosyon alması gerekmektedir.

TÜM ÇALIŞANLAR BİR BÜTÜNDÜR!

‘Adalet Bakanlığı Hakim ve Savcı Bakanlığı Değildir’

“Adalet Bakanlığı’nda görev yapan zabıt katipleri, mübaşirler, infaz koruma memurları, yazı işleri müdürleri, şoförler, doktorlar, psikologlar, öğretmenler, hemşireler, sosyal çalışmacılar, teknisyenler, icra katipleri, hizmetliler, özel güvenlikler, sözleşmeliler, daimi işçisi ve tüm memurları bir bütündür. Bizler, bu ücretlerin eşit dağıtılmasını istiyoruz.

Sağlık Bakanlığı’nda doktor ve hizmetli, Milli Eğitim Bakanlığı’nda öğretmen ve diğer personeller, Sahil Güvenlik Komutanlığı’nda işçi ile memur arasında promosyon ödemesini kamu çalışanları eşit bir şekilde almışlardır.

Adalet Bakanlığı’nda yenilenecek banka promosyon sözleşmesinde, maaş üzerinden yüzde verilerek promosyon anlaşması uygulaması yerine, üzerinde anlaşılan promosyon miktarının unvan ayrımı yapılmaksızın herkese 3 yıllık anlaşma sağlanırsa birinci sınıf hakimin 1 maaşı kadar, 5 yıllık anlaşma sağlanırsa birinci sınıf hakimin 2 maaşı kadar promosyon istiyor ve Adalet Bakanlığı camiasında kişi başına pay edilmek suretiyle peşin ödenmesinin gerektiğine inanıyoruz.

Basına ve Kamuoyuna duyurulur. 31.05.2022