MERSİN ŞUBEMİZDEN KHK’LERE VE OHAL KARARLARINA PROTESTO: İNSANCA YAŞAM VE DEMOKRATİK BİR ÜLKE İÇİN YÜRÜTMÜŞ OLDUĞUMUZ SENDİKAL MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK!

121

22.11.2016 tarihinde yayımlanan 677 sayılı KHK ile ihraç edilen o dönem Şube Başkanımız Yusuf KAYA ve Şube Sekreterimiz Muhbet TAŞ’ın, OHAL’e yapılan başvuruları 4 yıl 8 ay sonra karara bağlandı. Haklarında herhangi bir adli ve idari soruşturma olmayan yöneticilerimizin sendikal eylem ve etkinlikleri “yasa dışı” ilan edilerek ret kararı verildi.

Şubemizde düzenlenen basın toplantısında KHK Hukuksuzluğu bir kez daha protesto edilerek Şube Yöneticilerimiz nezdinde tüm ihraç arkadaşlarımızın görevlerine iade edilmesi talep edildi.

Şube Başkanımız Murat DOĞAN tarafından okunan açıklama aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA

AKP hükümeti 15 Temmuz darbe girişimi sonrası ilan edilen OHAL’i fırsata çevirerek on binlerce kamu emekçisinin çalışma hakkını herhangi bir yargısal süreç işletmeden, savunma almadan ve somut bilgi belgeye dayanmadan ve evrensel güvenceleri ihlal ederek ellerinden aldı ve ihraç etti.

Sözüm ona Darbe girişimine karşı geçici tedbir olarak uygulanan OHAL ve KHK’lar rejimi kalıcılaştı ve sürekli hale geldi. KHK’lar ile binlerce kamu emekçisi hiçbir gerekçe gösterilmeden işinden ihraç edilerek adeta açlığa mahkum edildi, Kanunlar ile işe alınan ve iş güvencesine sahip yüzbini aşkın kamu emekçisi gerekçesiz olarak ve Kanun Hükmünde Kararname ile işine son verildi.

OHAL uygulamasına dayandırılarak çıkarılan KHK’lar ile 4.239 KESK’li kamu emekçisi ihraç edilmişti, bu ihraçlardan içinde şube eski Başkanımız Yusuf KAYA ile eski Şube Sekreterimiz Muhbet TAŞ’ın bulunduğu toplamda 5 arkadaşımız 677 sayılı KHK ile ihraç edilmişti. İhraçlar döneminde de söylemiştik “hiçbir yasal dayanağı olmayan, herhangi bir belge ve bilgiye dayanmayan ve yargısal süreç işletilmeden” arkadaşlarımızın ihraç edilmesinde dahili olan herkes suç işlemiştir.

677 sayılı KHK ile ihraç edilen 5 arkadaşımızdan Yusuf KAYA ile Muhbet TAŞ’ın OHAL inceleme (OYALAMA) komisyonuna yapmış olduğu itiraz 4 yıl 8 ay sonra karara bağlanmış ve hukuksuzluk devam etmiştir. Haklarında her hangi bir adli ve idari soruşturma olmayan Şube yöneticilerimizin sendikal eylem ve etkinlikleri “yasa dışı” ilan edilerek yasa dışı örgütlerle irtibatlandırılıp bir gerekçe yaratılmaya çalışılmıştır.

Anayasamızca güvence altına alınmış 4688 sayılı kamu çalışanları sendikaları kanununa istinaden kurulan sendikamızın kamu emekçilerinin talepleri için yürütmüş olduğu faaliyetler yasa dışı ve suç sayılarak arkadaşlarımızın talebi RED edilmiştir. Kurum tarafından komisyona intikal ettirilen yazıda akıl ve izan dışı bir ithamla arkadaşlarımızın talebi idarenin görüşü doğrultusunda ret edilmiştir.

Keza ret gerekçeleri arasında yer alan “kapatılan dernek/vakıf/sendika” bölümünde Mersin İlinde kurulan “Yoksullukla Mücadele ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği”nin kurucu üyesi olmak gibi akla ziyan gerekçeler gösterilmiştir. Kurulan bu dernek il deki dernekler masasınca sürekli denetlenmiş, kamu kurumları ile ortak projeler yapmış suç sayılacak bir durum tespit edilmemiştir. Ne yazık ki ödüllendirilmesi gereken bir girişim yoksullukla mücadele suç olarak komisyon kararında yer almıştır.

İhraç edildikleri ilk günde söylemiştik sendikal faaliyet suç değildir. Ne yazık ki OHAL Komisyonu kararı ile hukuksuzluk devam etmektedir. Yoksullukla mücadele derneği üyeliği suç sayılmış, sendikal faaliyetler yasa dışı örgütler ile irtibatlanarak arkadaşlarımızın işe iade talepleri ret edilmiştir.

Bu kararda dahilisi olan herkes elbette tarafsız ve bağımsız yargı önünde bir gün hesap verecektir. Arkadaşlarımızın işe iade taleplerinin yargı sürecinde de takipçisi olacağız ve son arkadaşımız bütün hakları ile birlikte işine dönene kadar bu mücadelemiz devam edecektir.

Sendikal faaliyet suç değildir. Aslında arkadaşlarımızın şahsında haklarımız için yürütmüş olduğumuz mücadele cezalandırılmak istenmektedir. İnsanca yaşam ve demokratik bir ülke için yürütmüş olduğumuz sendikal mücadelemiz devam edecektir.

İdarenin “eylemlere öncülük ettiği, örgüt yanlısı faaliyet yürüttüğü ve örgüt ile irtibatının olduğu” yönlü görüşü asla kabul edilemez, idare böyle bir bilgi ve belgeye sahip ise neden bugüne kadar arkadaşlarımız hakkında adli veya idari bir işlem başlatmamıştır. Gerek arkadaşlarımız gerek ise Sendikamız bu süreçleri takip edecek, ilgililer hakkında Cumhuriyet savcılıklarına suç duyurusunda bulunacaktır.

KHK’lar Gidecek BİZ KAZANACAĞIZ!
Sendikal Faaliyet Suç Değildir!
Yaşasın Örgütlü Mücadelemiz!

Murat DOĞAN
Büro Emekçileri Sendikası
Mersin Şube Başkanı