SAMSUN ŞUBEMİZ 10-16 MAYIS DÜNYA ENGELLLİER HAFTASI DOLAYISIYLA BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

93

Samsun Şubemiz, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftası dolayısıyla düzenlediği basın toplantısında, kamuda çalışan engellilerin sorun ve taleplerini kamuoyuyla paylaştı.

11 Mayıs Perşembe günü Şubemizde yapılan açıklamayı Şube Başkanımız Yılmaz Tuluk okudu:

BASINA VE KAMUOYUNA

Hayat hepimize eşit şanslar tanımıyor olsa da, sevginin aşamayacağı engel yoktur. Hayatı paylaşmak için hep birlikte engelleri kaldırdığımız bir dünya temennisiyle, 10-16 Mayıs Dünya Engelliler Haftasını Kutluyoruz.

Türkiye’de nüfusun yüzde 12’den fazlasının bir engeli olduğu TÜİK verileri ile ortaya konulmuştur. 10 milyondan fazla insanın yaşamını etkileyen engellilik kamu hizmetleri Türkiye’de yeterli düzeyde değildir. Milyonlarca engelliye ve ailelerine kamusal bir hizmet politikası ile gerekli sosyo-ekonomik destekler sunulmadığından, erişilebilir kentler, binalar ve mekanlar oluşturulmadığından sistematik bir ayrımcılık ve ötekileştirme durumu yaşanmaktadır. Sağlık, eğitim, istihdam ve sosyal güvenlik, ulaşım hizmetleri başta olmak üzere neredeyse tüm kamusal hizmetlere kısıtlı bir şekilde erişebilen engelliler, mutlak yoksulluk ve açlık koşullarında tutulmaktadır.

Engellilere yönelik iktidarların ve genel olarak egemen bakışın muhtaçlık-hastalık üzerinden kurulduğu bilinmelidir. Bir yandan “sağlamcı” öte yandan “merhametçi” olan bu bakış açısı engellilerin emeğini hiçleştiren bir yaklaşımdır. Sağlamcılık, belli normlar dışındaki bedenleri eksik, kısıtlı, özürlü görme yanlışlığıdır. Bu yönüyle sağlamcılık ile ırkçılık arasında büyük bir örtüşme olduğu bilinmelidir. Kişilerin bilgisini, eğitimini, karakterini, yapabileceği işleri ve bir insan olarak temel hakları ve ihtiyaçlarını dikkate almadan dış görünüşüne göre değerlendirmek bir ayrımcılıktır. Bu ayrımcılığa maruz kalan en büyük toplum kesimlerinden biri engellilerdir.

Engellilerin temel yurttaşlık haklarının tanınması ve uygulamanın bu yönde dönüştürülmesi yerine engellilere yapılan kısmi ödemelerle sorunların çözümü geçiştirilmektedir. Milyonlarca engellinin sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel yaşama dahil olabilmesi için sunulması gereken temel kamu hizmetlerinin belirlenmesi amacıyla sendika ve konfederasyonlarımızın kamucu bir yaklaşımla söylem geliştirmesi ve bu yönde etkinlikler gerçekleştirmesi gereklidir.

  • Kamuda çalışan 70.000 engellinin yaşadığı temel sorunlar ve çözüm önerilerine ilişkin bir çalıştayın düzenlenmesini ve sonucunda kapsamlı bir raporun kamuoyuna sunulmasını,
  • Erişilebilirlik sorunu giderilmesi (Çalışma ortamı, WC, Lavabo, Otopark, Servis, Geçitler ve Bina Girişleri, Asansörler, İnternet Siteleri, Mevzuat vb) için çalışmalar yapılmasını,
  • Yardımcı Hizmetler Sınıfında tutulma sorunu, kariyer sınavlarına girememe sorunlarının çözülmesini,
  • Mobbing ve ayrımcılık sorununun tespiti ve çözüm önerilerinin sunulmasını,
  • TİS bağlamında engelli kamu emekçilerine yönelik taleplerin engelliler, engelli kamu emekçileri ve engelli kurumları ile birlikte belirlenmesini,
  • Kamuda tüm kurumlarda işaret dili tercümanı istihdam edilmesi amacıyla bir kampanya düzenlenmesini,
  • Bütün engellilere iletişim ve internetin ücretsiz olmasını,
  • Kamuda istihdam kotasını doldurmayan bakanlıkların ve kurumların tespiti ve kamuoyu baskısı oluşturulması amacıyla periyodik bir şekilde ilan çalışmalarının yapılmasını, Kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz. 11.05.2022

Yılmaz TULUK
Şube Başkanı