MEMUR-SEN’İN TİS MASASINDA UNUTTUĞU YARGI EMEKÇİLERİNİN YEMEK, ULAŞIM, ÖZEL HİZMET TAZMİNATI VB. TALEPLERİ İÇİN DAVA AÇTIK!

433

“Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme”de enflasyon farkına, özel hizmet tazminatlarına, ulaşım ve yemek ücretlerine ilişkin Kamu Emekçisini tatmin eden bir artış yapılmadığından, Büro Emekçileri Sendikası olarak Adalet Bakanlığı’na personel açısından iyileştirme yapılması talebiyle başvuru yapılmıştır.

Başvuru yazımız için tıklayınız…

Ancak Adalet Bakanlığı tarafından başvuruya cevap verilmeyerek talebimiz zımnen reddedilmiştir. Bunun üzerine enflasyon farkına, özel hizmet tazminatlarına, ulaşım ve yemek ücretlerine ilişkin Kamu Emekçisini tatmin eden bir artış yapılmadığından, işlemin iptali talebiyle Ankara 3. İdare Mahkemesinin 2022/670 E. Sayılı dosyasında yürütmeyi durdurma talepli dava açılmıştır.

Gelişmelerden Kamu Emekçileri haberdar edilecektir.