BES/AR: MART AYI BES TÜFE

712

Sendikamız BES/AR tarafından her ay hesaplanan “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” Mart/2022 dönemine ilişkin BES/TÜFE sonuçları aşağıdadır:

MART AYINDA KAMU EMEKÇİLERİNİN

YILLIK GENEL ENFLASYONU YÜZDE 102,23

YILLIK GIDA ENFLASYONU YÜZDE 140,38

Kamu Emekçileri’nin, enflasyon rakamlarında tüketim sıklıkları da dikkate alınarak hesaplanan “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” sonuçlarına göre;

Genel Aylık Gıda ve Alkolsüz İçecekler Aylık
BES TÜİK Fark BES TÜİK Fark
2021 Ocak 9,32 1,68 7,64 2021 Ocak 13,23 2,48 10,75
2021 Şubat 1,83 0,91 0,92 2021 Şubat 3,28 2,57 0,71
2021 Mart 2,54 1,08 1,46 2021 Mart 4,07 1,13 2,94
2021 Nisan 1,79 1,68 0,11 2021 Nisan 2,72 2,13 0,59
2021 Mayıs 0,95 0,89 0,06 2021 Mayıs 0,82 0,29 0,53
2021 Haziran 2,32 1,94 0,38 2021 Haziran 3,40 0,88 2,52
2021 Temmuz 3,29 1,80 1,49 2021 Temmuz 3,87 2,77 1,10
2021 Ağustos 3,36 1,12 2,24 2021 Ağustos 6,10 3,18 2,92
2021 Eylül 1,70 1,25 0,45 2021 Eylül 1,77 0,50 1,27
2021 Ekim 4,28 2,39 1,89 2021 Ekim 6,04 1,92 4,12
2021 Kasım 6,04 3,51 2,53 2021 Kasım 6,43 3,92 2,51
2021 Aralık 15,12 13,58 1,54 2021 Aralık 17,31 15,99 1,32
2022 Ocak 15,88 11,10 4,78 2022 Ocak 12,97 10,90 2,07
2022 Şubat 6,00 4,81 1,19 2022 Şubat 9,20 8,41 0,79
2022 Mart 10,49 5,46 5,03 2022 Mart 17,60 4,73 12,87

TÜİK 2022 Sepetiyle

TÜİK 2022 yılı Mart ayında TÜFE’de bir önceki aya göre %5,46, bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) %61,14 artış gerçekleştiğini açıkladı.

Büro Emekçileri Sendikası “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” sonuçlarına göre ise, BES TÜFE bir önceki aya göre %10,49 bir önceki yılın aynı ayına göre (yıllık) %102,23 artış gerçekleşmiştir.

Hükümetin Kamu Emekçilerine ilk altı ay için reva gördüğü %5+2,5 maaş artışı TÜİK’in hesaplamalarına göre bile 2022 yılı Ocak-Mart (birikimli) ayı TÜFE rakamı %22,80 ile 15,30 puan gerisinde kalmıştır.

Sendikamızın hesaplamalarına göre ise 2022 yılı ilk üç ayında (2022 yılı Ocak-Mart birikimli) emekçilerin enflasyonu %35,71 olmuştur.

Yani Kamu Emekçileri 2022 yılı Şubat ayında ücretlerinde %28,21 oranında enflasyon kaybına uğramıştır.

TÜİK 2022 yılı Mart enflasyonunu %5,46 açıklarken Büro Emekçileri Sendikası (BES) tarafından açıklanan “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” sonuçlarına göre %10,49 olmaktadır.

Bu durum Gıda enflasyonunda ise;

TÜİK 2022 yılı Mart gıda enflasyonunu %4,73 açıklarken Sendikamız BES tarafından açıklanan “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” sonuçlarına göre gıda enflasyonunu %17,60 olmaktadır.

Hükümetin elektrik doğalgaz ve akaryakıt fiyatlarına yaptığı zamların dolaylı etkileri nedeniyle ve döviz kurundaki artışlar gıda fiyatlarını arttırmaya devam etmektedir. Aylık Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepetin de Gıda ve Alkolsüz İçecekler grubunun ağırlığının %50,44 olması nedeniyle BES TÜFE aylık gıda enflasyonun da artış devam etmektedir.

Sendikamız BES tarafından açıklanan Kamu Emekçilerinin Enflasyonu yıllık bazda ise; 2022 yılı Mart ayında %61,14 olan TÜİK enflasyonun 41,09 puan üzerinde gerçekleşerek %102,23 olmuştur.

Yıllık Gıda Enflasyonu ise;

TÜİK rakamlarının 70,33 puan üzerinde tamı tamına %140,38 olmuştur.