BES/AR KAMU EMEKÇİLERİ ENFLASYON SEPETİ ARAŞTIRMASI

567

Kamuoyunca bildiği gibi TÜİK, enflasyon oranlarını belirli bir mal ve hizmet sepeti kullanılarak belirlemektedir. Ancak açıklanan enflasyon oranlarının gerçek hayat pahalılığını ortaya çıkaramadığı görüşü her geçen gün daha net bir şekilde açığa çıkmaktadır.

BES olarak bu durumu netleştirmek amacıyla 2021 yılı Ocak ayında 1300 kamu emekçisi ile “Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması” yapılarak sonuçlarını her ayın 3’ünde kamuoyu ile paylaştık.

Ayrıca TÜİK 2022 yılı Ocak ayında Enflasyon Sepeti’ni (TÜFE sepeti) güncellemiştir. 2021 yılı TÜFE sepetinde 12 ana başlıkta, 418 madde kapsanırken, 2022 yılı sepetinde ise 409 madde kapsanmıştır. Ancak Sendikamız üyelerinin TÜFE sepetinde yer alan maddelerin bir kısmını ömrü hayatında bir kez ya da hiç tüketmediği düşünülerek BES TÜFE sepetinin yeniden belirlenme ihtiyacı hasıl olmuştur.

Araştırmanın tüm üyelerimizce doldurulması gereklilik arz etmektedir. Çünkü TÜFE sepetinde kamu emekçilerinin hiç tüketmediği ürünlerin belirlenmesi ancak tüm üyelerimizin katılımıyla netlik kazanacaktır.

Ardından elde edilen veriler ile BES TÜFE enflasyon oranları BES Genel Merkezi BES/AR tarafından yeniden hesaplanarak 3 Mart 2022 tarihinde “KAMU EMEKÇİLERİ AÇISINDAN ENFLASYON HESABINA GERÇEKÇİ YAKLAŞIM” konulu bir basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulmaya devam edilecektir.

Bu nedenle tarafınıza bildirilen link adresinin tüm üyelerimize ulaştırılması ve en geç 27 Şubat 2022 Pazar günü akşamına kadar anketin tamamlanması gerekmektedir.

Kamu Emekçilerinin Enflasyon Sepeti Araştırması link adresi:

https://forms.gle/u3EiGMWdQFMVjZug7

NOT:

1- Anketimize telefon ekranında yanıt veriyorsanız lütfen yatay ekran kullanınız.

2-  Gıda maddelerinde tüketim sıklığınızı, diğer maddelerde ise satın alma sıklığınızı dikkate alarak doldurunuz.