SAMSUN ŞUBEMİZDEN ADLİYE ÖNÜNDE EYLEM: SÖZLEŞMELİ KÖLE OLMAYACAĞIZ! AYRIMCILIĞI KABUL ETMİYORUZ!

161

Samsun Şubemiz, 26 Ocak 2022 Çarşamba günü Samsun Adalet Sarayı önünde Adalet Hizmeti Tazminatına ilişkin basın açıklaması gerçekleştirdi.

Şube TİS ve Hukuk Sekreterimiz Bahtiyar AKINCI’nın okuduğu açıklamada; 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde Adalet Bakanlığı’na bağlı birimlerde çalışan tüm sözleşmeli (4/B’li) personel ile birlikte teknisyenlere, pedagoglara, sosyal hizmet uzmanlarına, doktorlara, hemşirelere, eğitimcilere Adalet Bakanlığı personeli olarak bir bakıma Adalet için hizmet etmelerine rağmen “ADALET HİZMETLERİ” tazminatı ödenmemesinin büyük haksızlık ve iş barışını bozan, eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı bir uygulama olduğu belirtilerek Adalet Hizmeti Tazminatının herkese verilmesi talep edildi.

Açıklamanın tamamı aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA

Ülke tarihimizin en derin siyasal ve ekonomik krizlerinden birini yaşıyoruz. Gıda ürünlerinden doğalgaza, akaryakıttan elektriğe kadar tüm ürünlere birbiri ardına gelen zamlar emeği ile geçinen geniş toplum kesimlerine hayatlarını sürdürülemez hale getirdi.

İktidar; muhalif kurum ve yapıları susturarak, sindirerek ve korkutarak işlevsizleştirmek ve sonuç olarak etkisizleştirmek için devletin tüm olanaklarını kurumlarını kullanmaktan geri kalmıyor.

Güvenirliliğini tamamen yitirmiş olan TÜİK in açıkladığı enflasyon oranlarına dayanılarak yapılan ücret artışları halkın her geçen gün daha fazla yoksullaşmasına neden oluyor. Daha yılın ilk günlerinde gelen zamlar ve vergi oranlarındaki artışlar nedeniyle asgari ücrete, memur maaşlarına ve emeklilere yapılan göstermelik maaşlar daha emekçilerin cebine girmeden eriyip gitmiştir.

Toplu sözleşme görüşmelerinde birlikte hareket eden yetkili Sendika ile destekçisi ve ortağı olan sendika sözcüleri  Ağustos ve Eylül ayında basının karşısına geçerek %5 zam için teşekkür edip, büyük kazanımlar elde edildi diye algı yaratmalarına rağmen, kendileri bile bu duruma inanmamış olacaklar ki Kasım, Aralık, Ocak ayında temsilcileri oldukları memurları hatırlayıp son yılarda yaşadıkları hak kayıplarını dile getirerek büyük kazanımlar söylemini bir bakıma yalanlamış ve hangi amaçla yapılan bir söylem olduğunu bizzat kendileri ortaya çıkarmış oldular.

Hükümet ile sarı sendikaların kol kola birlikte saf tuttuğu 25 Ağustos 2021 tarihinde imzalanan 6. Dönem Toplu İş Sözleşmesinde Adalet Bakanlığına bağlı birimlerde çalışan tüm sözleşmeli (4/B’li) personel ile birlikte teknisyenlere, pedagoglara, sosyal hizmet uzmanlarına, doktorlara, hemşirelere, eğitimcilere Adalet Bakanlığı personeli olarak bir bakıma Adalet için  hizmet etmelerine rağmen “ADALET HİZMETLERİ” tazminatı ödenmemesi büyük haksızlık ve iş barışını bozan, eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı bir uygulama olan bu durum sarı sendikacılığın kazanım ve ayıpları, çalışan tüm kamu emekçilerinin ise yeni  kayıpları arasına girmiştir.

KAMU EMEKÇİLERİ BU AYIBI VE AYRIMI ASLA UNUTMAYACAK! TÜM KAMU ÇALIŞANLARI EŞİT HAKLAR VE GERÇEK KAZANIMLAR ALMASI İÇİN MÜCADELEYE SONUNA KADAR DEVAM EDECEKTİR.

6. Dönemde imzalanan “ADALET HİZMETLERİ TAZMİNATI” bölümünde yer alan oranlar İzmir, Ankara, İstanbul için 15 puan, diğer büyük şehirler için 10 puan ve geriye kalan tüm şehirler için 5 puan olarak artırımlı uygulanır denilmektedir. Yetkili oldukları dönemlerde kazanım ve haklarımızı belli bir gruba, parçalara, bölümlere, kısımlara, alanlara ayırmakta uzmanlaşan hükümet ve sarı sendikalar bu süreçte kamu emekçilerinin tamamını kapsayacak hiçbir hak ve kazanıma imza atmamıştır. Bu durum kamu emekçilerinin çalışma barışını bozmakta olup personel arasında ayrımcılığa yol açmaktadır.

Ayrıca aynı işi ve hizmeti yapmakta olan kamu emekçileri arasında eşitsizliğe yol açan bu durum, Anayasamızda yer alan Hukuk Devleti ilkesinin doğal sonucu olarak idarenin tüm eylem ve işlemlerinde aynı durumda olanlar için ‘’eşit davranma yükümlülüğünün’’ ihlali anlamına gelen ve Adalet Bakanlığına bağlı birimlerde çalışan tüm sözleşmeli personel ile birlikte teknisyenler, pedagoglar, sosyal hizmet uzmanları, doktorlar, hemşireler, eğitimciler gibi meslek grupları Adalet Hizmetleri tazminatından muaf tutularak, Anayasal hakları ihlal edilerek mağdur edilmişlerdir.

BURADAN KAMU EMEKÇİLERİ ADINA TÜM YETKİLİLERE SESLENİYORUZ…

Acilen bu mağduriyet giderilmeli, aynı işi yapan aynı yerde çalışanlar arasında eşitsizlik, uygunsuzluk ve iş barışı bozgunculuğuna son verilmelidir.

Samsun Büro Emekçileri Sendikası olarak “ADALET” kavramının belli bir grubun veya mesleğin haklarını korumaktan ibaret olmadığı, Bakanlığımızın yoğun ve stresli ortamlarında çalışan kamu emekçileri arasında ayrımın yapılmadığı, her türlü eşitsizliğin ve hak kayıplarının giderilmesini ve kamu emekçilerinin ekonomik kayıplarının önlenerek, her kazanım sözü edildiğinde kaygılanmadan, acaba demeden her emekçinin emeğini koruyacak kazanımlar elde etmek için her türlü demokratik ve yasal haklarımızdan kaynaklanan mücadelemizi sürdürmeye devam edeceğiz.