SGK GÖREVDE YKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EĞİTİMİ – 657 SAYILI KANUN – 1

287

Büro Emekçileri Sendikası SGK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Eğitimi

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU-1

Sunum:

Av. Duygu DEMİREL BAŞAR

İsmet TEMEL