BU GÜNLERİ DE GÖRDÜK! MAAŞLARIMIZ ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA…

244

2022 yılı bütçe görüşmeleri, Orta Vadeli Program derken aniden ortaya atılan Yeni Ekonomik Model (YEM) hamlesi ile ekonominin alt üst olduğu bir sürece girildi. TL tüm ülke paraları karşısında hızla değer kaybederken işin içinden dış güçler vb. klişe söylemlere çıkılamadığı bir süreçte bu söylemlere artık kimse inanmıyor.

Yeni Ekonomik Model; düşük faiz ortamı ile yatırımların desteklenmesi, büyümenin ve istihdamın sürdürülebilir olması, rekabetçi kur avantajı ve yatırımların arttırılmasıyla ihracatın arttırılması, ithalatın düşürülmesi sonuç olarak da cari açığın cari fazlaya evrilmesi ile de dış borç bağımlılığına son verilmesi olarak özetleniyor.

Maliye politikasına yönelik olarak ise, “Dolaylı vergilerin azaldığı, doğrudan vergilerin arttığı çağdaş bir bütçe anlayışına geçmekten bahsediliyor.

Yeni Ekonomik Model olarak ifade edilen uygulamalar gerek 2022 bütçesi, gerekse de 2022-2024 Orta Vadeli Programı daha uygulamaya konulmadan hükümsüz kılmıştır. 2022 yılı için asgari ücretin 4.253 TL olarak belirlenmesi ile birlikte hükümet kanadından “tarihi artış, müjde, işçiyi enflasyona ezdirmedik” söylemleri yükselirken, milyonlarca Kamu Emekçisinin maaşı uzun yıllar sonra asgari ücretin altında kaldı.

Yandaş sendika Memur-Sen’in imzaladığı toplu sözleşme uygulamaya bile geçmeden hükmünü yitirirken, öngörüsüzlükleri bir kez daha tescil oldu. Yılbaşından bu yana maaş ve ücretlerde ortaya çıkan reel kayıpları %50’lik artışlar bile kapatamazken Kamu Emekçileri için %5 zamma imza atanların yüzleri bile kızarmadığı gibi, bir süre sonra Yeni Ekonomik Model olarak ortaya atılan uygulamaların en ateşli savunucusu olacakları da ortadadır.

Ekonomik kurtuluş savaşı vb. söylemlere artık herkes doydu, emekçiler, küçük esnaf, köylü zorda herkes geçim derdindeyken parası olanın spekülatif yöntemlerle parasını katladığı bir süreçten geçiyoruz. İktidar ve çevresinde yer alan küçük bir azınlık adeta lale devri yaşarken Türkiye’nin dört bir yanından geçinemiyoruz haykırışları yükselmeye devam ediyor.

Yeni Ekonomik Model;

Türkiye’deki mevcut iktisadi değerlerin haraç-mezat satılması için zemin hazırlarken, uluslararası rekabeti ucuz emek üzerinden yapmayı hedeflemektedir.

TL ile döviz alanları ihanetle, ahlaksızlıkla suçlayan iktidar, kamu özel işbirliği projelerine garantili ödemeleri dolar üzerinden yapmaya devam etmektedir.

Başta enerji olmak üzere ağırlıklı olarak mamul, yarı mamul ve hammaddede dışa bağımlı olan Türkiye’de neredeyse her şey Dolar üzerinden fiyatlanırken, sıra emekçilere gelince “Dolarla mı maaş alıyorsunuz?” diyerek işin içinden çıkılmaya çalışılmaktadır.

GEÇİNEMİYORUZ! SİYASİ İKTİDARI TOPLU SÖZLEŞME MASASINA ÇAĞIRIYORUZ!

Türkiye’nin içinde bulunduğu belirsizlik riskleri de beraberinde getirmekte olup zorunlu olarak tükettiğimiz mal ve hizmetler son bir yılda iki kat artmıştır.

Asgari ücretten gelir vergisi alınmaması olumlu olmakla birlikte yeterli değildir.

TALEPLERİMİZ;

  • Rakamların hızlı bir şekilde anlamsızlaştığı bir süreçte açlık ve yoksulluk sınırı rakamları dikkate alınarak asgari ücretin açlık sınırı rakamlarının altına düşmemesi sağlanmalı, tüm emekçiler için açlık sınırı rakamları vergi dışı bırakılmalıdır.
  • Yoksulluk rakamı en alt vergi diliminden vergilendirilmeli, zorunlu mal ve hizmetlerden alınan dolaylı vergiler kaldırılmalıdır.
  • Kamu Emekçileri için acil olarak toplu sözleşme masası kurulmalı ilk olarak reel kayıplarımız karşılanmalı, üzerine refah payı verilmelidir.
  • Adil bir ek gösterge, kamuda liyakat için mülakat kaldırılmalı, sözleşmeli Kamu Emekçilerine kadro verilmesi başta olmak üzere birikmiş sorunlarımız çözülmelidir.

Merkez Yönetim Kurulu