TİCARET BAKANLIĞI YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN AÇTIĞIMIZ DAVADA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI KARARI VERİLDİ

462

11/05/2021 günlü, 31481 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Ticaret Bakanlığı Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin Sendikamız üyelerinin hak ve menfaatlerinin korunması ve menfaat ihlalini engellemek amacıyla bazı maddelerinin iptali istemiyle Danıştay 2. Dairenin 2021/16530 E. Sayılı dosyasında açılan davada Yürütmenin Durdurulmasına karar verilmiştir.

Karar İçin Tıklayınız…