SGK GÖREVDE YKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EĞİTİMİ – 6183 SAYILI KANUN

751

Büro Emekçileri Sendikası SGK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Eğitimi

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN

Sunum: Özer AVANAŞ