SGK GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI EĞİTİMİ – 5510 SAYILI KANUN-9

1003
Büro Emekçileri Sendikası SGK Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Eğitimi

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU-9

Sunum: Hüseyin ÇAĞLAR