LİYAKAT, ADİL BİR EK GÖSTERGE, VERGİDE ADALET, İNSANCA YAŞAM BÜTÇESİ İÇİN EYLEMDEYİZ!

175

18 Kasım 2021 Perşembe gün “Liyakat, adil bir ek gösterge, vergide adalet, emekten, halktan, barıştan yana bir bütçe” taleplerimizle ülke genelinde alanlardaydık. Taleplerimizi basın açıklamalarıyla, basın toplantılarıyla kamuoyuyla paylaştık.

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı önünde yapılan açıklamaya Genel Başkanımız Bahadır Berdicioğlu, Genel Örgütlenme ve Eğitim Sekreterimiz Özer Avanaş, Genel TİS ve Hukuk Sekreterimiz Cengiz Yılmaz ve Genel Basın Yayın Sekreterimiz Hasan Şahin katıldı.

Genel Başkanımız burada yaptığı konuşmada; Gelen zamlarla toplu iş sözleşmesinin daha uygulanmadan çöktüğünü ve çalışanların iki yıl daha bekleyecek sabrının kalmadığını belirtti. Kamuda mülakat uygulaması ile emek hırsızlığı yapıldığını, yazılıda 95 olan idari pozisyona atanamıyorken kadroların başarısızlarla doldurulduğunu ve bunun adalet duygusunu zedeleyerek iş barışını bozduğunu söyledi. 3600 ek gösterge konusunda da adil davranılmadığını belirterek konunun takipçisi olacağımızı ifade etti.

Ankara Eğitim-Sen 5 No’lu Şube önünde yapılan eyleme ise Genel Mali Sekreterimiz İsmet Temel katıldı. İsmet Temel burada yaptığı konuşmada mülakat uygulamasına değinerek, “Büro Emekçileri Sendikası olarak diyoruz ki, tarafsızlığını ve işlevini yitirmiş mülakatları kaldırın” dedi.

Büro Emekçileri Sendikası olarak, taleplerimiz karşılanana kadar mücadelemizi yükselterek devam ettireceğimizi buradan kamuoyuyla bir kez daha paylaşıyoruz.

İllerde okunan basın açıklaması aşağıdadır:

BASINA VE KAMUOYUNA

Değerli Basın Emekçileri;

Yaklaşık 200 bin çalışanın olduğu büro işkolunda maliye, sosyal güvenlik, yargı, gümrük, nüfus başta olmak üzere onlarca kurumda kamu hizmeti üretiyoruz. Geleneksel olarak bir Hükümet konağına girdiğinizde verilen tüm hizmetleri biz üretiyoruz. Türkiye’nin en ücra kasabasından, dünyanın en uzak ülkesine kadar kamu hizmeti üreten bizlerin sorunları her geçen gün büyürken taleplerimiz yok sayılmaya devam ediyor.

Adalet ve eşitlik taleplerinin ekonomik taleplerin önüne geçtiği dönemlerden geçiyoruz. Büro Emekçileri çalıştıkları kurumlarda iş barışı istiyor, ücret adaleti istiyor, kariyer ve liyakat ilkelerinin hayata geçmesini istiyor. Gerek kamuya giriş gerekse de görevde yükselme sınavlarında mülakat uygulamalarının kaldırılmasını istiyor.

Değerli Basın Emekçileri;

MÜLAKAT UYGULAMASINA NEDEN KARŞIYIZ!

Mülakat uygulamalarının iktidardaki partinin kadrolaşmasının etkin bir aracı olarak kullanılmaya başlaması ile birlikte sendikamız mülakat sınavlarının objektif kriterlere dayanmadığı ve sonrasında itiraz edilme olasılığına karşı altyapı önlemlerinin alınmamasına ilişkin birçok kez dava açmış, hukuki kazanımlarımıza rağmen yönetmelikler değiştirilerek mülakat uygulamasında ısrara devam edilmiştir. Sonuç olarak kamu seçme sınavlarına giren gençlerimizden tutun da görevde yükselme sınavlarına giren çalışma arkadaşlarımızın umutları kırıldığından sonucu baştan belli sınavlara dahi girmemektedirler. Son olarak Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yapmış olduğu müdür yardımcılığı sınavında yazılı sınavda yüksek puan alanların mülakat sınavı ile elendiklerine bir kez daha tanık olduk.

Kamuda kariyer ve liyakat sisteminin çökmesinin nedenlerinden birisi de olan mülakat uygulamaları iş barışını bozarken, verdiğimiz kamu hizmetinin niteliğini de her geçen gün azaltmaktadır.

Değerli Basın Emekçileri;

Bizler iktidardaki partinin memuru değil kamu emekçisiyiz, ürettiğimiz kamu hizmetinin karşılığında maaş alıyoruz. İnsanca bir yaşam sürdürebileceğimiz maaş kadar çalıştığımız kurumlarda adalet ve eşitliğin hayata geçmesi öncelikli talebimizdir. İki seçim arasına sıkıştırılan ek gösterge talebimizde de durum farklı değil, öncelikle siyasi iktidar tarafından sınırlanan şekliyle 3600 ek göstergenin kamuda eşitsizliği derinleştireceği ortadadır. Emeklilik ek göstergesi olarak da ifade edilen 3600 tartışması kamuda yıllardır kanayan bir yara haline gelen emeklilikte yaşanan gelir kaybının itirafıdır. Tüm Kamu Emekçilerinin çalışırken elde ettiği gelirlerinin emekliliğe de yansıtılmasının güvence altına alınması esas talebimizdir. Adil bir ek gösterge sistemi pansuman tedavi ile geçiştirilemeyeceği gibi geleceğimizin seçim malzemesi yapılmasına da izin vermeyeceğiz.

Büro Emekçileri Sendikası olarak geçmişte olduğu gibi bugün de Büro Emekçilerinin onurlu sesi olmayı sürdürüyor, işkolumuzda emek hırsızlığına dönüşen mülakat uygulamalarının kaldırılması kariyer ve liyakat ilkesinin hayata geçmesi için mücadele etmeye devam ediyoruz. İki aydır yürüttüğümüz mücadele programı kapsamında bugün ülke genelinde işyerlerimiz önünde yaptığımız eylemlerle mücadelemizde kararlı, taleplerimizde ısrarcı olduğumuzu dosta düşmana bir kez daha gösteriyoruz.

Değerli Basın Emekçileri;

Mülakatın kaldırılması, kariyer ve liyakat ilkesinin hayata geçirilmesi ile adil bir ek gösterge talebi ile yürüttüğümüz mücadele programı dâhilinde muhalefet partilerinin tamamı ile görüşmeler gerçekleştirdik, taleplerimizi sunduk. Basın toplantıları yaptık, sosyal medya üzerinden taleplerimizi görünür kılmaya çalıştık. Bundan sonra da kararlı yürüyüşümüzü devam ettireceğiz. İktidarda hangi partinin olduğuna bakmaksızın Büro Emekçilerinin talepleri için mücadelemizi büyüterek sürdüreceğiz.

Değerli Basın Emekçileri;

Ülkemizde yaşanan ekonomik kriz derinleşerek devam ediyor. 2022 yılı bütçesinin TBMM’de görüşüldüğü bu süreçte Sarayda hazırlanan bütçe emekçilerin ve yoksul halkımızın sorunlarını çözemeyeceği gibi kamu kaynakları sermaye çevrelerine faiz, kamu özel ortaklığı projelerine kaynak olarak aktarılmaya devam ederken bütçeden aslan payı askeri harcamalara ve diyanete ayrılıyor. Döviz fiyatlarındaki artış hız kesmeden devam ederken buna paralel temel mal ve hizmetlerin fiyatları her geçen gün artıyor. Bizlere satış sözleşmesi ve TÜİK’in manipüle ettiği enflasyon rakamları dayatılıyor.

Yaşadığımız tüm bu olumsuzluklar karşısında, taleplerimizi geçmişte olduğu gibi ancak örgütlü mücadele ile kazanabiliriz. Gün; taleplerimize sahip çıkma, taleplerimiz için birlikte mücadele etme günüdür.

Buradan kamuoyuna bir kez daha duyuruyoruz. Büro Emekçileri Sendikası olarak eşitlik, adalet, demokrasi ve barış mücadelesini yükselterek devam ettireceğiz.

İnsanca bir yaşamı direne direne kazanacağız!

Eşitlik ve adalet istiyoruz!

Biz haklıyız, biz kazanacağız!

 

ADANA (SGK İl Müdürlüğü Önü)

AFYON (Basın Toplantısı)

ANKARA (Eğitim-Sen 5 No’lu Şube Ön)

 

ANTALYA (Vergi Dairesi Başkanlığı Ön)

 

AYDIN (Defterdarlık Önü)

 

BURSA (Vergi Dairesi Başkanlığı önü)

DENİZLİ (Vergi Dairesi Başkanlığı önü)

 

DİYARBAKIR (Defterdarlık önü)

 

GAZİANTEP (Maanoğlu Parkı)

 

İSTANBUL (Vergi Dairesi Başkanlığı önü)

 

İSTANBUL (Pendik Uygulama Grup Müdürlüğü önü)

 

İSTANBUL (Ümraniye Uygulama Grup Müdürlüğü önü)

 

İZMİR (Adliye önü)

 

İZMİR (Gaziemir Vergi Dairesi önü))

 

KOCAELİ (KESK Şubeler Platformu)

 

MANİSA (Vergi Dairesi Başkanlığı önü)

 

SAMSUN (Basın Toplantısı)

 

TRABZON (Basın Toplantısı)

 

VAN (Basın Toplantısı)

 

ZONGULDAK (Vergi Dairesi Başkanlığı önü)