AÇIĞA ALINAN KAMU EMEKÇİLERİNİN GÖREVDE YÜKSELEME SINAVLARINA KATILMASININ ÖNÜNDE ENGEL YOKTUR!

419

Siirt Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü’nde memur olarak görev yapmakta olan Siirt İl Temsilcimiz Osman YÜZTAŞ, 24.10.2016 tarihinde görevden uzaklaştırılmış, 21.01.2017 tarihinde yapılan görevde yükselme sınavına katılma talebi, açıkta olduğu gerekçesiyle reddedilmiştir.

Görevden uzaklaştırmanın geçici bir önlem olduğu, üyemizin Devlet Memuru sıfatını sürdürdüğü, görevde yükselme sınavına katılamayacağına ilişkin bir düzenleme bulunmadığı ve hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek açılan davada, Siirt İdare Mahkemesi 31.08.2021 tarih, E:2021/268, K:2021/544 sayılı kararı ile; “Görevden uzaklaştırılan Devlet Memurlarının görevde yükselme sınavına katılamayacağına ilişkin herhangi bir kısıtlayıcı hükme mevzuatta yer verilmemiş olması ve davacının görevden uzaklaştırıldığı sürede memuriyet statüsünün devam ettiğinden görevden uzaklaştırılan davacının görevde yükselme sınavına katılamayacağına ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık bulunmamaktadır” şeklindeki gerekçe ile dava konusu işlemin iptaline karar vermiştir.

Karar bu hukuksuzlukla karşılaşan pek çok kamu emekçisi yönünden emsal teşkile etmekte olup, Sosyal Güvenlik Kurumu’nun yasa tanımaz tutumundan bir an evvel vazgeçmesi gerekmektedir.