Türkiye Gazetesi yazarı Süleyman ÖZIŞIK’ın internet haber sitesinde yaptığı programda kullandığı “Ben, gerek Süleyman SOYLU’ya, gerek OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonuna, gerek diğer mercilere bugüne kadar masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm. Dosyalarına baktım. ‘Eğer bu insanlar masum çıkmazsa, hesabını benden sorun’ dedim. Ve araştırmalar yapıldı. Hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı” şeklindeki ifadeleri internet ortamında yayınlandı.

15 Temmuz 2016 günü gerçekleşen darbe girişiminin ardından kamu düzeni ve güvenliğinin hızlı ve etkili bir şekilde tesis edilmesi iddiasıyla ülke genelinde Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edilmiş ve Bakanlar Kurulu bir dizi KHK yayımlamıştır.

OHAL Kararnameleri ile Anayasa, Devlet Memurları Kanunu ve uluslararası sözleşmeler ihlal edilerek kamu emekçileri hukuka aykırı bir şekilde ihraç edilmiştir.

685 sayılı KHK ile kurulan OHAL İşlemlerini İnceleme Komisyonu, kamudan ihraç edilmiş yüz binlerce kamu emekçisinin ihraç başvurularını değerlendirmek ve karar altına almakla yetkilendirilmiştir.

Başından beri söylediğimiz gibi; kurulduğu günden bugüne yargı makamı gibi çalışan OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonunun bağımsız olmadığı gerçeği ortaya çıkmıştır.

İçişleri Bakanlığı’na, OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’na ve Süleyman ÖZIŞIK’a, Soruyoruz:

  • İhraç edildikten sonra yaşamlarını yitiren Diyarbakır Şube eski Başkanımız Ahmet Çoban ve Ankara 1 No’lu Şube Üyemiz Necdet Kalkan’a, vefat ettikten sonra işe başlama yazıları geldi. Arkadaşlarımızın yaşamlarının hesabını kim verecek?
  • Süleyman ÖZIŞIK’ın OHAL Komisyonuna götürdüğü binlerce dosya kimlere aittir?
  • Süleyman ÖZIŞIK hangi vasıfla dosyalara ulaştı ve hangi vasıfla binlerce kişiye kefil oldu?
  • OHAL Komisyonunda incelemede olan dosyalarla ilgili tanıklık yapılabilmekte midir? Şayet öyleyse başkaca kimlerin tanıklığına başvurulmuştur?
  • Binlerce kişinin iadesini sağladığınızı söylüyorsunuz. Bu kişilerden para aldınız mı?
  • Dosyalarının karara bağlanmasından önce üyelerimizi arayan ve para karşılığında “sizi işe iade edelim mi?” diyenlerle bir bağınız var mı?
  • OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu’nun çalışma usulleri içerisinde herhangi bir kişiden emir ve talimat doğrultusunda karar verme yöntemi var mıdır?
  • İçişleri Bakanlığı’nın talimatları doğrultusunda OHAL İşlemleri İnceleme Komisyon süreci (lehte ve aleyhte) sonuçlanan başvuru sayısı kaçtır?
  • OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu, suç isnadına ilişkin delil toplama ve değerlendirme yetkisini gazetecilere de vermiş midir?
  • Süleyman ÖZIŞIK, Balıkesir’den Bingöl’e çeşitli illerden birçok kişi hakkında Komisyonu ve İçişleri Bakanlığı’nı aradığını belirtmiştir. Bakanlıkların bu şekilde işe iade ettiği kişiler kimlerdir?

OHAL İŞLEMLERİ İNCELEME KOMİSYONU DERHAL LAĞVEDİLMELİDİR!

OHAL İşlemleri İnceleme Komisyonu derhal lağvedilmelidir. Haklarında memuriyeti engelleyen herhangi bir kesinleşmiş yargı kararı bulunmayan, hukuken suç olmayan gerekçelerle ihraç edilen tüm kamu görevlileri bütün haklarıyla birlikte derhal görevlerine iade edilmedir.  Hukuksuz ihraçlardan dolayı mağdur olan tüm kamu emekçilerinin maddi, manevi hak kayıpları karşılanmalıdır. İhraçların devamını sağlayan 375 sayılı KHK’nın geçici 35. maddesi iptal edilmelidir.

#HepimizGeriDöneceğiz

MERKEZ YÖNETİM KURULU