İnsan Onuruna Yaraşır Çalışma ve Yaşam Mücadelemizde Nice Nice Yıllara…

3 Şubat 1992’de Tüm Maliye-Sen,

17 Şubat 1992’de Tüm Yargı-Sen,

11 Mayıs 1992’de Tüm Sosyal-Sen,

28Eylül 1992’de Turizm-Sen,

12Kasım 1992’de Emek-Sen,

3 Ağustos 1 993’te Tüm Banka-Sen fiili ve meşru temelde kuruldu.

Kuruluş sürecinde işkolunda güçlü bir sendika kurmayı hedefleyen sendikalarımız, büro işkolunda 22 Haziran 1998’de BES’i kurdu.

Emek-Sen, Turizm- Sen ve Tüm Maliye-Sen kendi genel kurullarında BES’e katılma kararı aldılar.

4688sayılı ‘Kamu Görevlileri Sendikaları Yasası’nın çıkarılmasıyla da Tüm Sosyal-Sen, Tüm Banka-Sen ve Tüm Yargı-Sen’de BES’e katıldı.

Şu anda BES, anılan tüm bu sendikaları bünyesinde birleştirmiş olarak 51 kamu kurumunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Bugün BES’te anlam bulan, büro emekçilerinin mücadelesinde emeği geçen, yaşamlarını kaybeden mücadele arkadaşlarımızı bir kez daha saygıyla anıyor, BES’i birlikte büyüttüğümüz büro emekçilerine ve emek dostlarımıza sonsuz teşekkür ediyoruz.

23. YILIMIZ KUTLU OLSUN!

Yaşasın, emek, barış, demokrasi ve insanca bir yaşam mücadelemiz!

Yaşasın BES!

Yaşasın KESK!